Ett effektfullt samarbete – Social Initiative och Tjejzonen

– Effektmätning har funnits med oss ända sedan starten för 15 år sedan, säger Pernilla Bard, grundare av Social Initiative, en oberoende, icke-vinstdrivande rådgivningsbyrå för organisationer, företag och privatpersoner. Vi tänkte redan från början att man som givare blir mer engagerad om man också ser vilket resultat man bidrar till.

– Våra uppdragsgivare är företag, filantroper och stiftelser som vill veta var de kan göra mest nytta, utifrån det engagemang och intressen de har, säger Pernilla Bard. Det är där vi kommer in i bilden, vi hjälper dem att välja projekt som både berör dem och som ger bra effekt på deras insats.
Så började också Social Initiatives arbete med Tjejzonen. Man hade kontakt med en filantropfamilj som ville engagera sig för unga tjejer.

Utvärderade olika organisationer

Pernilla Bard, Social Initiative
Pernilla Bard, Social Initiative

– Vi utvärderade flera olika organisationer, innan valet föll på Tjejzonen, säger Pernilla Bard. Tjejzonen hade redan börjat arbetet med att evidenssäkra sin metod, bland annat genom en studie genomförd av forskare på Örebro universitet. Den löpande uppföljningen var dock ganska aktivitetsbaserat, det vill säga, man mätte mycket på vilka aktiviteter man gjorde och hur många som deltog, inte så mycket på effekten.
Social Initiative och filantropfamiljen ville gärna ha mer kunskap om hur Tjejzonens arbete också bidrog till förändring i dessa unga tjejers liv.
– Vi började arbeta enligt metoden ”theory of change” och ”outcome mapping” som bygger på att man börjar med slutmålet och sen jobbar bakåt i kedjan och definierar ett antal tydligt beskrivna ”outcomes”, säger Pernilla Bard. I det här fallet handlade det om vilka förändringar man ville skapa hos tjejerna genom insatsen.
Därefter satte vi upp indikatorer som sedan mättes, bland annat genom frågeformulär till tjejerna.

Finansierade ett treårigt projekt

Tjejzonen stöttar tjejer mellan 10 – 25 år. Tjejerna som stöttas kallas ”Lillasystrar”. Genom fysiska och virtuella möten med en Storasyster, som i egenskap av volontär ger av sin tid och sitt engagemang för att lyssna och finnas där, får ”Lillasystrarna” personlig stöttning.
Med hjälp av filantropfamiljen finansierades ett helt program, under tre års tid, vilket innebar att 40 Lillasystrar per år fick möjlighet att chatta eller Skypa med en Storasyster en gång i veckan.
Under de tre åren har Social Initiative också arbetat enligt Theory of Change med Tjejzonen, vilket har ökat kunskapen hos Tjejzonen kring effekten av det arbete man gör. Det i sin tur gör att när Tjejzonen nu söker nya partners och finansiärer kan man göra det mer strategiskt genom att visa vad man faktiskt åstadkommer för förändring i lillasystrarnas liv.

Strategiskt perspektiv

– Självklart har företag velat se resultaten i samarbeten tidigare också, men jag upplever att företag i allt större utsträckning har ett mer strategiskt perspektiv när de vill hitta en samarbetspartner inom civilsamhället, säger Pernilla Bard. Företag utgår mer från sina hållbarhetsmål, de vill se effekten av sin insats, och det är inte alltid bara pengar man vill bidra med. Samma sak gäller förstås också filantroper som i allt större utsträckning vill förstå vilken effekt deras insats har.

Alla var med från början

Maria Munksjö, Tjejzonen
Maria Munksjö, Tjejzonen

Maria Munkesjö är operativ chef för stödverksamheten på Tjejzonen. Hon berättar om arbetet med effektmätningen.
– Från början var hela kansliet med och det har varit viktigt för projektet, säger hon. Vi har självklart mätt vår verksamhet tidigare, men mer kvantitativt. Nu började vi från ett helt annat håll, med målet. Vad var det för effekter som skulle mätas, vad stod det i våra stadgar om vårt ändamål? Det var många och långa diskussioner. Och det är svårt. Hur vet vi att vi mäter rätt saker, och förstår vi vad svaret betyder. Vi hade många idéer, och även vår finansiär, om vad det var vi skulle mäta. Polletten trillade ner först när vi kom på att vi måste själva bestämma vad vi vill att effekten ska vara.

Bestämde själva vad som skulle mätas

– Det vi har identifierat nu är att vi ska ”stärka den psykiska hälsan hos målgruppen”, fortsätter Maria Munkesjö.
Vi mäter tryggheten i samtalet, om de upplever att de är lyssnade på, och om de har vidtagit åtgärder eller steg för att förändra sin situation. Det här gör vi på många olika sätt, som också ger oss fler dimensioner av effekten.
Eftersom kansliet också har varit delaktiga i att ta fram målet, gör att man samlas kring vad det är man ska göra och vad man vill åstadkomma på ett helt annat sätt.
– Vi är inte på något sätt färdiga, det är en komplex process och vi jobbar vidare på att mäta effekten, säger Maria Munkesjö.
– Men mätning är förstås inte vår största drivkraft. Det är den skillnad vi nu vet att vi gör!

Text: Annika Prine

Länk till Tjejzonen

Tillbaka till nr 1 2018