Ett sommarprat om mänskliga rättigheter

Linda Nordin, generalsekreterare FN-förbundet i Sverige

Få generalsekreterare bland ideella organisationer har bjudits in för att sommarprata i Sveriges Radio. Men Svenska FN-förbundets Linda Nordin är en av dem. Då fick hon tillfälle att för en miljonpublik berätta om sitt engagemang för mänskliga rättigheter.

Att tala om arbete för fred och rättvisa är ingenting nytt för Linda Nordin. Som ledare för FN-förbundet i Sverige är hon van att föreläsa om allt från könsstympning till minröjning.

– När jag fick frågan om att sommarprata kändes det först läskigt. Programmet är en och en halv timme långt och ställer krav på berättandet. Men jag jobbade på med manuset och riktade in mig på att formulera var mitt engagemang för internationella frågor kommer ifrån, berättar Linda Nordin.

Hon sitter i ett mötesrum på FN-förbundets kontor vid Mariatorget i Stockholm. I sommar han hon fjällvandrat och varit tillfälligt bortkopplad från omvärldens rapportering. Men nu är hon tillbaka och arbetet med att skapa en bättre värld har åter dragit i gång.

– När jag var tolv år bestämde jag mig för att åka till USA, det största och mäktigaste landet i världen. Jag bodde hos släktingar och det blev starten på en lång resa. Både till andra länder, men också en inre resa till att tro mer på mig själv och möjligheterna att skapa förändring, säger Linda Nordin.

I dag är hennes engagemang större än någonsin. Efter att ha jobbat på bland annat utrikesdepartementet och Röda Korset har hon på nära håll sett följderna av krig och orättvisor i flera oroshärdar runt om i världen, bland annat i Bosnien och Kongo.

– I Bosnien fanns det många minor efter krigsslutet. Det gick bara att gå på asfalt eller upptrampade stigar. Lång tid efter att jag kom hem undvek jag gräsytor. Rädslan för att trampa på en mina satte sig snabbt och jag tänker ofta på vad flyktingar som bor i vårt land bär med sig, berättar Linda Nordin

Sedan fem år är hon generalsekreterare för Svenska FN-förbundet. Förbundet är en folkrörelse med över 110 lokala avdelningar som arbetar för mänskliga rättigheter, och för att stärka och förbättra FN.

– Vi driver kampanjer, utbildningar och är aktiva i internationella samarbeten. För mig innebär det många resor, både i Sverige och till andra länder. Ett väldigt roligt jobb och väldigt lärorikt, men som också innebär många utmaningar, säger Linda Nordin.

Den senaste tidens konflikter i Syrien, Gaza, Ukraina, Centralafrikanska republiken och flera andra länder har satt press på FN och resten av världen att åter skapa fred och rättvisa. Klimathotet och de kyliga relationerna i FNs säkerhetsråd bidrar samtidigt till internationell osäkerhet.

– Jag ser ändå att viljan till förändring är större än någonsin, trots den negativa utvecklingen på flera områden. Både internationellt och här i Sverige. Allt fler unga vill engagera sig i FN-förbundet, och både givandet och medlemsantalet har ökat ordentligt. I och för sig från låga nivåer, men ändå mycket. Det beror delvis på att vi är aktiva i sociala medier, och en del av vårt budskap är riktat mot yngre personer för att skapa engagemang, säger Linda Nordin.

Ett framsteg för förbundet är också den nya lag som kan förhindra barnäktenskap som trädde i kraft i Sverige 1 juli. Den är enligt Linda Nordin inte tillräcklig, men ett steg i rätt riktning. Resultatet bygger på ett långvarigt påverkansarbete tillsammans med andra organisationer som nu har fått genomslag.

Förbundet har samtidigt många andra aktuella frågor på agendan.

– De kampanjer vi driver får ofta uppmärksamhet. Kampanjen Flicka! mot barnäktenskap är ett exempel. Kampanjen Världskoll, som ska öka kunskapen om läget i världen, är ett annat. Den fick förra året första pris i kategorin bästa mobila lärande vid Swedish Learning Awards. I ett par av våra kampanjer har vi tagit ut svängarna, bland annat när vi gav ut en oläslig tidning mot analfabetism. Den visade hur det känns att inte kunna läsa, berättar Linda Nordin.

Ett av de viktigaste målen för henne är att FN-förbundet ska synas ännu tydligare i den allmänna debatten. Med fler medlemmar, ökad insamling och bredare kännedom om förbundets frågor är förhoppningen att att få än större genomslag.

– Alla de människor jag möter i och utanför förbundet inger hopp och glädje. Särskilt ungdomar som har stor kunskap och starkt engagemang för att förändra världen. Men även många som är verksamma i våra partnerorganisationer, de visar ett enormt mod genom att arbeta för rättvisa trots svåra förhållanden, i till exempel Kongo och Armenien, säger Linda Nordin.

Hon ser att det finns ett brett intresse för de frågor som FN-förbundet driver. Men okunskapen är fortfarande stor om exempelvis barnäktenskap och könsstympning bland politiker, föreningar, media och myndigheter.

– Det ger mycket kraft att få respons på arbetet som FN-förbundet gör. Många medlemmar och andra har också hört av sig efter sommarprogrammet och berättat att de känt inspiration och motivation till att engagera sig för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Det visar att en bättre värld är möjlig och att många vill vara med och bidra, säger Linda Nordin.

Text: Peter Rehnfeldt

Här kan du lyssna på Linda Nordins sommarprat.