Experten svarar: ”Det krävs uthållighet för att vara innovativ”

Sara Henrysson Eidvall, legitimerad psykolog och organisationskonsult Sara Henrysson Eidvall. Foto: David Brohede

I de flesta organisationer finns det ett motstånd mot förändringar. Hur gör man för att övervinna motståndet och motivera medarbetarna så att de vågar ta initiativ? Patos har frågat psykologen Sara Henrysson Eidvall som arbetat som organisationskonsult i mer än 20 år.

Hur förändrar man sin organisation så att det skapas mer innovationer? Förändringar som man själv väljer är frihet, men förändringar som andra väljer kan upplevas som diktatur. Människor gör av naturen motstånd om de tvingas förändra något som de tycker fungerar. Hur övervinner man då hindren för förändring vare sig det är en bromskloss till chef eller motsträviga medarbetare? Sara Henrysson Eidvall, legitimerad psykolog som arbetat som organisationskonsult i mer än 20 år, anser att det måste skapas en tillåtande attityd:

– Jag har själv jobbat i ideella och politiska organisationer så jag har en del egna erfarenheter också.

Det viktigaste är att man helt enkelt låter folk försöka och kanske köra i diket.

När det händer, vilket det alltid gör innan man ser framsteg, så gäller det att vara peppande så att medarbetarna fortsätter att våga ta initiativ – och misslyckas. Det är faktiskt viktigare än själva resultatet, säger Sara Henrysson Eidvall.

Det finns undersökningar som visar att för att skapa innovationer inom ett företag krävs det ofta många vilda idéer innan man hamnar rätt. Det gäller att ha både tålamod och tid och en långsiktig strategi, enligt Sara Henrysson Eidvall.

Hur får man med sig motsträviga medarbetare så att de blir mer innovativa och går med på förändringar?
– Medarbetare är ofta väldigt lyhörda för hur deras kollegor behandlas. Får någon smäll på fingrarna för ett beteende som innebär förslag till förändring så skrämmer chefen alla andra som inte vågar komma med nya förslag, utan istället håller igen.

Finns det några speciella problem för innovation när det gäller ideella organisationer?
– Konfliktnivån är ofta högre, eftersom många brinner för sin sak, men kanske på olika sätt. Patos bland medarbetarna är större, vilket ju ofta är positivt, men det innebär också svårigheter. Det kan vara problem för den som är starkt engagerad att inordna sig kollektivt, vilket på ett sätt kan vara bra för innovationsklimatet. För chefen kan det dock ge ont i magen.

Hur gör man då för att alla engagerade medarbetare inte ska dra åt olika håll?
– Om målet är tydligt och gemensamt kan alla tänka till och anstränga sig lite extra för att gå åt samma håll. Det ger ett starkt psykologiskt stöd och påverkar prestationer på ett positivt sätt.

Att inlärda mönster hos människor är svåra att förändra, det vet man inom psykologin. Den som någon gång själv försökt göra saker på ett nytt sätt vet att det inte är så lätt. Hur hanterar man det mentala motstånd som uppstår?
– Människor är av sin natur är ofta skeptiska till nya utmaningar. Ju mer entusiastisk chefen är desto mer motstånd kan hen trigga hos sina medarbetare. För att få med sig alla vid förändring brukar man använda uttrycket ”rulla med motståndet”. Det innebär att chefen ska bekräfta och verkligen lyssna på den skepsis som finns hos medarbetarna snarare än att avfärda den. ”Det är jobbigt och jag förstår att ni är oroliga”, ska hen förmedla. Då blir personalen sedd och lyssnad till.

Chefen kan ofta vara den som brinner mest för en innovation och kan då bli irriterad på de motsträviga medarbetarna, vilket i sin tur bara skapar mer motstånd hos medarbetarna. Hur bryter men den cirkeln?
– Det bästa du kan göra som chef för är att låta folk få tid på sig att acceptera förändringar. Chefen ligger ofta mentalt före och har tänkt igenom och fått tid på sig att bearbeta det nya som ska hända. Medarbetarna hinner inte med om de inte involveras i besluten i god tid. Chefen måste då också kunna stå ut med att bli ifrågasatt och inse att det kan finnas andra bra förslag som kan tas in i beslutsprocessen. Människor är gruppvarelser och gör ofta som alla andra till slut. En chef bör därför rikta in sig på att få med sig dem som är mest engagerade. Då får hen till slut ofta också med sig resten. Sen finns det alltid några motståndare kvar, men det är inte mycket att göra åt.

Är vissa personlighetstyper mer innovativa än andra? Vad behöver de för att blomma?
– Kreativitet är en kombination av intelligens och öppenhet för nya intryck. Men det handlar naturligtvis också om struktur och hårt arbete.

Så det är en myt att kreativa människor drömmer fram nya idéer genom att stå i duschen eller göra ingenting?
– Jag skriver själv en del och då är det disciplin och struktur som gäller om det ska bli några böcker. Jag lyssnade på en prisbelönt doktorsavhandling i USA nyligen som handlade om kreativitet. där det fastslogs att innovation handlar om oändligt många försök innan man hittar det som faktiskt kan vara något att ha. Det kräver en hel del uthållighet att vara innovativ.

Text: Maria Thulin