Experten svarar: När behöver man ett avtal?

Så fort man har träffat en överenskommelse har ett avtal ingåtts. Men när behöver det vara skriftligt, och vad ska man tänka på? Det finns självklart många olika typer av avtal och behov. Vi har bett Lena Seratelius på advokatfirman Reklamjuridik svara på några frågor om avtal.

Behöver man alltid ett avtal, och vad kan hända om man inte har ett skriftligt avtal?

Lena Seratelius på advokatfirman Reklamjuridik
Lena Seratelius

– Så fort man har träffat en överenskommelse har ett avtal ingåtts. Även ett muntligt avtal gäller; problemet är bara att det är svårare att bevisa att en överenskommelse av ett visst innehåll har träffats, särskilt när det har gått en tid. Ett skriftligt avtal är redan av det skälet alltid att föredra. Ju viktigare det är att avtalet verkligen följs, desto viktigare är det att det görs skriftligen. Även om det rör sig om småsummor är det viktigt att ha ett skriftligt avtal. Det kan ju ändå vara principiellt viktigt att avtalet verkligen följs. Det är fråga om ett åtagande, oavsett vilket belopp det handlar om. Dessutom gäller ju ”många bäckar små” om det finns flera avtal som omfattar småsummor.

Vad ska man tänka på när man skriver ett avtal?

– Det är viktigt att verkligen fundera över och noggrant ange i avtalet vad det är man vill uppnå med samarbetet; vilka mål som ska uppnås, att säkerställa att samarbetspartnern respekterar och agerar i enlighet med den ideella föreningens värdegrund. Jag vill påstå att detta är en av de viktigaste punkterna i avtalet och otydlighet är ofta orsaken till att samarbetet inte fungerar.

Kan man avtala om sådant man får pro bono och finns en rädsla för att skriva avtal då?

– Det är lika viktigt att skriva avtal om sådant man får pro bono. Jag upplever ofta att man är rädd för att skriva avtal, att den andra parten på något sätt misstänkliggörs. I verkligheten är det precis tvärtom; att lämna över ett avtalsförslag ses istället som ett proffsigt och affärsmässigt agerande. Även om det gäller produkter eller tjänster som man får pro bono, ska man inte glömma att det är bra marknadsföring och imagestärkande för ett företag att till exempel erbjuda sina tjänster pro bono. Därför ska ett sådant avtal betraktas som vilken affärsmässig uppgörelse som helst. Även om organisationen med tacksamhet tar emot de erbjudna produkterna eller tjänsterna pro bono, måste även ett sådant avtal hållas. Därför är det viktigt att organisationen ser till att företagets åtaganden tydligt anges och också vad konsekvensen blir om man inte levererar vad som utlovats.

Vem får skriva under avtalet?

– Man ska alltid ha som rutin att se till att firmatecknaren/firmatecknarna skriver under avtalet. Visserligen finns något som kallas ställningsfullmakt – att en person typiskt sett brukar ha behörighet att ingå ett visst avtal på grund av sin ställning i företaget. Men att låta firmatecknaren/firmatecknarna skriva under avtalet är ett enkelt sätt att undvika problem i det hänseendet.

Text: Annika Prine