Experten svarar: Vad är content marketing?

Sofia Lundberg, planner och konceptutvecklare på contentbyrån Spoon

Sofia Lundberg, planner och konceptutvecklare på contentbyrån Spoon.

Sofia Lundberg, planner och konceptutvecklare på contentbyrån Spoon
Sofia Lundberg

Vad innebär content marketing?
– Att man använder verkligheten som utgångspunkt för varumärkets kommunikation. Med journalistiska verktyg förser man målgruppen med information som de har behov av, och som är relevant och intressant. Ämnesmässigt är content marketing lika brett som vanlig journalistik, innehållet kan bestå av nöje, nyheter, analyser, dokumentärer och allt däremellan.

Varför är det viktigt med content marketing?
– Det är kommunikation som produceras med målgruppen i fokus. När ett varumärke erbjuder angeläget innehåll blir målgruppen lojal.

Hur kan man som insamlingsorganisation jobba med content marketing?
– Insamlingsorganisationer är vanligtvis fyllda av berättelser från det verkliga livet, berättelser som väcker empati och engagemang. Genom att lyfta dessa berättelser med hjälp av människor som målgruppen kan relatera till skapas förståelse för behovet av givande.

 Varför ska man satsa på content marketing i stället för gammal hederlig marknadsföring?
– Det är mer effektivt att vara innehåll istället för att avbryta innehåll. Traditionell marknadsföring går in och avbryter en mediekonsumtion som kunden har valt, till exempel som annons i en tidning eller reklamfilm på youtube. I dag upplever många det som störande och då blir marknadsföringen ett irritationsmoment. Med content marketing har ett varumärke möjlighet att skapa ett innehåll som kunden har intresse av och som ger ett värde och en anledning att återkomma. Det bygger lojalitet.

Hör Sofia berätta mer om content marketing på Insamlingsforum 6-7 maj.