Agenda 2030 – hur når vi tillsammans målen?

Agenda 2030

Hur kan samverkan mellan mellan näringsliv och civilsamhälle bidra till att nå de globala målen i Agenda 2030? Att det behövs nya finansierings- och samarbetsformer mellan det offentliga, civilsamhället och näringslivet märks inte minst från civilsamhällets sida där man aktivt arbetar med att hitta partnerskap där man tillsammans löser utmaningar.

Filantropi, förändringskraft och forskning – så nås FNs globala mål! Det var namnet på seminariet som hölls av Entreprenörskapsforum i oktober 2017 och där representanter från forskning, näringsliv, politik och samhälle möttes för att presentera och diskutera de globala målen, Agenda 2030.

– För första gången har vi mål som är en vägkarta för fred och mänskliga rättigheter, förklarade FN:s tidigare biträdande generalsekreterare Jan Eliasson i sitt tal på seminariet.

Jan Eliasson fortsatte att prata om de utmaningar som finns i arbetet med fred och mänskliga rättigheter. Han noterade att gränsen mellan nationellt och internationellt är flytande, trots motkrafter som vill se något annat. Agenda 2030 handlar också om att alla måste anta ett horisontellt arbetssätt och arbeta bredare: om vi stänger in oss i våra egna silos går det inte att komma framåt. Jan Eliasson tryckte också på vikten av dialog, att vi måste prata mer med varandra och avslutade med att nämna fyra hoppingivande tankar för framtiden, trots att den nu ser lite dyster ut:

  • Kvinnor är en kraft utan dess like som kommer att bidra otroligt mycket så snart vi uppnår riktig jämställdhet.
  • Unga människor är vana vid att röra sig och samarbeta globalt. De ser möjligheterna.
  • Kunskap. Vi har mer kunskap än någonsin tidigare. Nu handlar det om att använda den.
  • Internationellt samarbete. Om vi ska lösas världens problem så måste vi samarbeta med varandra.

Viktigt arbeta tillsammans

Seminariet innehöll ett gediget program där man verkligen fick en känsla för hur mycket som pågår kring de globala målen. Det blir också uppenbart hur viktigt det är att arbeta tillsammans, att skapa synergier och partnerskap där vi kan använda oss av målen i Agenda 2030, även i samband med insamlingar. Dessutom är pengar inte alltid målet. I framtiden blir det allt viktigare att hitta samarbetspartners som gör att man tillsammans kan uppnå sitt ändamål.

På seminariet deltog också Annika Söder, kabinettssekreterare på utrikesdepartementet, som berättade om hur statliga myndigheter arbetar för agenda 2030. Det finns också spännande, konkreta projekt för hur man följer upp de Globala målen, också utanför Sverige. Alexandra Silfverstolpe Tolstoy som grundat DataActLab lanserar snart en digital portal i Colombia (Latinamerika) där man kan följa hur landet arbetar mot Agenda 2030. Lena Pripp-Kovac, hållbarhetschef på Ikea, pratade om partnerskap för förändring och om filantropi som utvecklingsverktyg. Ingrid Persson, generaldirektör på Formas, pratade om forskningens roll och vad de gör för att integrera Agenda 2030 i nationella forskningsprogram.

Sammantaget rymde seminariet många olika perspektiv på Agenda 2030 – där frivilligorganisationerna dessutom utgör en viktig kraft.

Text: Annika Prine

Läs mer!
Vill du fördjupa dig mer i Agenda 2030, se hur andra arbetar med frågan så hittar du här ett urval av artiklar och sajter att besöka här.

https://agenda2030delegationen.se/

http://www.regeringen.se/artiklar/2016/09/statliga-myndigheter-redovisar-underlag-for-sveriges-genomforande-av-agenda-2030/

http://dataactlab.com/

http://www.formas.se/

http://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/resurser/utlysningar/utlysningar-sverige/ansokan-globala-malen/

http://axfoundation.se/

http://www.ikea.com/ms/sv_SE/this-is-ikea/people-and-planet/index.html

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/