Företags intresse för samhällsengagemang har ökat

Pro Bono; Gustaf Sehlstedt, Kristina Löfling och Jonas Björlin

Att bidra med kompetens och tjänster ligger högt på listan för stora företag. – Det känns bra att hålla en balans mellan det kommersiella och icke-kommersiella, säger Jonas Björlin, vd på reklambyrån Saatchi & Saatchi, som har hjälpt organisationer med pro bono-arbete.

Hållbarhet och ansvarsfullt företagande lockar allt fler företag – och ett av sätten att stödja organisationer är genom pro bono-arbete.
– Företagens intresse för samhällsengagemang har helt klart ökat det senaste året. Det hänger samman med de nya stora behov som har vuxit fram i svenska samhället som det offentliga inte längre klarar att hantera. Här kan företag bidra och koppla det till sin egen värdegrund eller till sin egen verksamhet. Dessutom kan socialt entreprenörskap innebära nya affärsmöjligheter, säger Tommy Borglund, CSR-expert på konsultfirman Hallvarsson & Halvarsson.

Kristina Löfling, konsult på managementkonsultbolaget Preera
Kristina Löfling

Termen Pro Bono Publico är latin och betyder ”för det allmännas bästa”. Begreppet används oftast istället för ”volontäruppdrag” för att beskriva när till exempel advokat- eller reklambyråer delar med sig av sin kunskap eller tjänster till olika frivilligorganisationer.
– Vi har ett manifest som beskriver vårt företag och som vi lever efter. Det avslutas med meningen ”Vi glömmer aldrig att verka för en bättre värld, varken den innanför eller utanför de egna väggarna”. Jag tror att vi är duktiga på det vi gör för att vi som företag och individer genuint brinner för att göra skillnad på riktigt och detta gör att både vi och våra kunder kan växa och utvecklas på olika sätt. Att stödja organisationer i pro bono-arbete blir en naturlig del för oss, säger Kristina Löfling, konsult på managementkonsultbolaget Preera.

De arbetar löpande med pro bono-arbete på olika sätt, bland annat genom att stödja ideella organisationer i att utveckla sin verksamhet, men också genom att exempelvis erbjuda kontorsplatser i sina lokaler. Preera har bland annat stöttat Göteborgs Räddningsmission i en organisationsöversyn.
– När man ska inleda ett pro bono-samarbete är det viktigt att lära känna varandras verksamheter. Följ upp, dokumentera och var tydliga med vad ni vill med ert samarbete, säger Räddningsmissionens hr-ansvariga Sandra Stene.

Uppstarten för ett pro bono arbete kan se olika ut. Ibland blir Göteborgs Räddningsmission uppvaktade av företag som vill göra något tillsammans, ibland har de själva ett specifikt uppdrag som de lägger ut i sitt företagsnätverk.
– Vi arrangerar också regelbundna företagsfrukostar där vi möter företag och har en dialog kring vad vi kan göra tillsammans, säger Sandra Stene.

Jonas Björlin, vd på reklambyrån Saatchi & Saatchi
Jonas Björlin

Forskning kring pro bono visar att plussidan ökar företagets synlighet och stärker dess varumärke, ger möjlighet att pröva nya arbetssätt och kan på det viset öka kreativiteten i företaget. Det skapar också gladare personal som svetsas samman av arbetet och gör företaget till en mer attraktiv arbetsgivare. Nackdelarna, enligt forskningen, är att pro bono-arbete kan skapa avund hos betalande klienter och kan vara företagsekonomiskt ofördelaktigt. Reklambyrån Saatchi & Saatchi betonar vikten av att ha en affärsrelation med de organisationer som de hjälper pro bono.
– Vi tar fortfarande betalt men går på en helt annan taxa än för andra kunder för att de vi jobbar med ska ge ett värde, annars hanterar vi dem med samma tidsplan och deadlines som allt annat. Pro bono-organisationerna hamnar aldrig sist i kön, säger Jonas Björlin.

Gustaf Sehlstedt, vd och kundansvarig på Le Bureau
Gustaf Sehlstedt

På samma sätt tänker reklambyrån Le Bureau, som bland annat har hjälpt RFSU, A Non Smoking Generation och Raoul Wallenberg Academy med pro bono-arbete.
– De viktigaste utgångspunkterna för Le Bureau är att uppdraget rimmar med vår vision och mission och att vi har resurser att jobba med projektet, säger Gustaf Sehlstedt, vd och kundansvarig på Le Bureau.

Att berätta om sitt pro bono-arbete i såväl reklamkampanjer som på sin hemsida är viktigt för företagen.
– Vi är stolta över vårt pro bono-arbete och det är viktigt för oss. Vi har en ”vi gillar”-sida på vår hemsida där vi lyfter de organisationer som vi stödjer på olika sätt. På anställningsintervjuer berättar vi bland annat om vårt pro bono-arbete, eftersom det ger ytterligare en dimension då vi beskriver vårt företag och det vi står för, säger Kristina Löfling på Preera.

Text: Caroline Engvall