Företagssamarbetet som går utanför gåvogränserna

Anders Pettersson, generalsekreterare på ECPAT

I maj i år delades FRIIs pris till årets insamlare ut i tre kategorier: organisation, person och företagssamarbete. Priset för årets företagssamarbete gick till ECPAT och deras samarbete med Telenor med motiveringen ”det här är CSR på riktigt”.

Syftet med samarbetet mellan ECPAT och Telenor är att motverka att Telenors tjänster och produkter används för handel med barn i sexuella syften.

Ett samarbete med många delar

Samarbetet har lett till att Telenor har implementerat en policy mot barnsexhandel som bl.a. inkluderar en tydlig IT- och resepolicy. Telenor har i sitt tydliga ställningstagande mot barnsexhandel utsett ett ECPAT-team som består av anställda på Telenors olika kontor, som har till uppgift att informera nyanställda om samarbetet och se till att kontinuerligt förmedla information om barnsexhandel till personal, ledning och samarbetspartners. Telenor är dessutom ECPATs huvudsponsor och bidrar finansiellt till verksamheten.

– Telenor ger människor tillgång till internet vilket är i grunden något mycket positivt. Samtidigt kan nätet missbrukas och användas för att kränka mänskliga rättigheter. Därför har Telenor valt att fokusera på ett tryggare internet som sitt CSR-fokus. Detta ansvarstagande ökar också stoltheten bland medarbetarna, säger Johnny Gylling, CSR koordinator på Telenor.

Samarbeten utöver det finansiella

ECPAT har under många år samarbetat med företag inom olika branscher, vars tjänster kan utnyttjas av både förövare och profitörer bakom barnsexhandeln. ECPAT anser att alla företag kan bidra till arbetet mot barnsexhandel, men att vissa företag har större skyldighet än andra då deras tjänster och produkter kan missbrukas. Det första samarbetet inleddes med resebranschen på 1990-talet, då ECPAT Sverige tog fram en uppförandekod för resebranschen som idag används av företag i hela världen.

2005 tog ECPAT initiativet till ett samarbete mellan Rikskriminalpolisen och de största svenska bredbandsleverantörerna. Samarbetet syftar till att blockera webbsidor med barnpornografiskt material.

Lyckat arbete

Samarbetet mellan organisationen och Telenor är framgångsrikt både tack vare det sociala ansvar företaget tar och det stöd de ger organisationen. Anders Pettersson generalsekreterare på ECPAT:

– Samarbetet med Telenor anser vi är mycket lyckat eftersom Telenor tar sitt sociala ansvar och dessutom stödjer arbetet mot barnsexhandel. Det är ett samarbete som främst bygger på en skyldighet att ta ansvar för att motverka barnsexhandel genom företagets tjänster, och en vilja att på olika sätt finansiera och investera resurser i arbetet. Att Telenor dessutom inrättat ett helt team för att arbeta med frågan inom olika avdelningar, representerade på samtliga kontor i hela Sverige, är helt fantastiskt och har inspirerat även andra företag.

Även Telenor ser samarbetet som framgångsrikt, eftersom det både stöttar det faktiska arbetet mot barnsexhandel och stärker deras egna medarbetares syn på företaget. Johnny Gylling, Telenor:

– Den bästa effekten av samarbetet är att Telenor faktiskt är med och gör skillnad. Den responsen får vi av ECPAT och även i vår medarbetarenkät. Att samarbetet belönats med FRIIs pris är ju ett fantastiskt bevis för oss att vi är på rätt väg.

 

Källor: intervjufrågor besvarade av Joanna Lundquist, ansvarig för samarbetet på ECPAT, Anders Pettersson, Generalsekreterare på ECPAT och Johnny Gylling, CSR coordinator, Telenor, samt www.ecpat.se.

Text: Maria Mungenast