Förslag: fortsatt skattebefrielse för ideella organisationers spel

Den sista mars överlämnade spellicensutredningen sitt betänkande ”En omreglerad spelmarknad” till regeringen. Spel och lotterier med allmännyttiga ändamål föreslås vara fortsatt befriade från både punktskatt och inkomstskatt.

Civilsamhället föreslås även att, tillsammans med staten, få fortsatt ensamrätt på lotterier, landbaserad bingo och lokalt poolspel på hästar. Dock fråntas ideella organisationer ensamrätten till onlinebingo. Dessa spel kommer nu att konkurrensutsättas och beskattas.

– Vi kommer att kämpa för att den ideella sektorn ska få behålla monopolet också på onlinebingo, säger Simon Holmesson, politisk sekreterare på IOGT-NTO och projektledare för spelfrågor åt FRII. Alla nya former av spel utvecklas på de digitala plattformarna. Om vi förlorar ensamrätten på onlinebingo, som redan i dag utgör 10 % av spelintäkterna, kommer överskottet till insamlande organisationer att sjunka drastiskt i framtiden. Då kommer vi inte att kunna hänga med i spelutvecklingen.

Skattebefrielsen ska prövas av EU

Ytterligare en nyhet i betänkandet är att den ideella sektorns skattefrihet på spel och lotterier nu ska prövas i en statsstödsprocess. EU-kommissionen skall göra en bedömning om skattefriheten är rättfärdigad ur ett konkurrensperspektiv.
Så trots att betänkandet föreslår total skattebefrielse på spel för den ideella sektorn kan organisationerna ännu inte andas ut. Om EU-kommissionen inte godkänner skattebefrielsen kommer överskottet, som enligt utredningen i dagsläget ger ideella organisationer intäkter på cirka 2 miljarder kronor, att halveras.

Ideell Spelallians har redan träffat EU-kommissionen. Vi har tydligt redogjort för hur vi i Sverige ser på civilsamhället och att vi kan garantera att vinsten från våra spel går till allmännyttiga ändamål.

Nu kommer också finansdepartementet och regeringen att träffa EU-kommissionen för att redogöra för hur det svenska skattesystemet och dess kontrollfunktioner är utformade i det här sammanhanget, fortsätter Simon Holmesson som tror att det finns goda förutsättningar för att förslaget om skattefrihet skall godkännas av EU-kommissionen:

– Men naturligtvis kommer det att finnas viss oro under hela statsstödsprocessen.

En sådan process kan ta allt mellan två månader och ett år, konstaterar han.

Licenser istället för monopol

Den tyngsta förslaget, rent generellt, är att spelmonopolet bör försvinna i Sverige och ersättas av ett licenssystem. Det skulle innebära att alla som agerar på den svenska spelmarknaden måste göra det med behöriga tillstånd och att aktörer utan tillstånd ska stängas ute.

I dag har oreglerade, onlinebaserade och gränsöverskridande spelföretag 23 % av den totala spelmarknaden. Detta ska jämföras med den ideella sektorn som innehar cirka 20 % av marknaden. De onlinebaserade företagen verkar skattefritt i Sverige, konsumentskyddet är starkt begränsat och den statliga kontrollen är obefintlig.

Syftet med förslagen i betänkandet är att spel om pengar ska bedrivas på ett sätt som är sunt och säkert under statlig kontroll. Det innebär att spel, så långt som möjligt, ska kanaliseras till spelföretag med tillstånd i Sverige i form av licens.

– Spelbolagen är intresserade av en licens. Men de är inte beredda att betala vad som helst, sade utredare Håkan Hallstedt vid en presskonferens i samband med överlämnandet av betänkandet till civilministern Ardalan Shekarabi.

Därför föreslås skatten för spelbolagen att ligga på 18 %.

– Målet är att 90 % av spelmarknaden ska innefattas av licenssystemet inom två år. Det här är en nivå som vi har uppfattat att spelbolagen är nöjda med, fortsatte Håkan Hallstedt.

Slutligen föreslås också regeringens roll som tillståndsgivare att upphöra och Lotteriinspektionen bli den spelmyndighet som övertar all licensgivning av spel. Den ideella sektorn kommer att kunna ansöka om licens för ”spel för allmännyttiga ändamål” och tillstånden gäller fem år i taget.

Regeringen hoppas kunna lägga en proposition med utgångspunkt från betänkandet i juni 2018.

Text: Malin Ekelund