Förtroende nyckeln för social media influencers

Allt fler organisationer samarbetar med så kallade social media influencers, personer som är kända och har stort inflytande via sociala kanaler. Djurens Rätt, Läkarmissionen och UNICEF är bara några exempel på organisationer som framgångsrikt samverkat med social media influencers. Men, hur gör man om man själv vill börja ett sådant samarbete? Hur sätter man i gång?

– Du behöver hitta en social media influencer som delar din organisations värderingar och vars personliga varumärke stämmer överens med ert uppdrag och mål, säger Linda Hörnfeldt, grundare och vd för branschorganisationen ”Influencers of Sweden”. Förtroendet är det enda kapital en social media influencer har, och därför satsar man endast på sådant som man helhjärtat kan ställa upp på.

Man kan inte köpa en influencers åsikt

Det som driver en social media influencer är, enligt Linda Hörnfeldt, tre saker: Passion och kreativitet, att få uppmärksamhet och respekt, och i sista hand handlar det om pengar.

Skulle en social media influencer göra en kampanj för en organisation som den inte tror på, så märks det direkt. Det blir inte trovärdigt.

– Det går inte att köpa en influencers åsikt. Även om de får betalt för att göra reklam för något, eller rekommendera något, så måste det finnas en personlig övertygelse i botten om att man gillar det man pratar om.

Relevans, relation och räckvidd

Det är tre saker man bör titta på innan man startar ett samarbete med en social media influencer: relevans, relation och räckvidd. Och då är relevans det absolut viktigaste, att influencerns åsikter och personliga värderingar stämmer överens med din organisations värdegrund och verksamhet.

När det gäller relation och räckvidd så handlar det både om hur influencern vårdar relationen med sina följare, men också vilken relation ni som samarbetspartners kommer att ha. Räckvidd handlar helt enkelt om hur många personer som man når till varje vecka. Hur många följare har den influencer som ni vill arbeta tillsammans med? Och vad är ert mål?

Micro-influencers

Det är inte alltid de som har störst antal följare som är mest intressanta att samarbeta med. Många gånger kan så kallade micro-influencers vara bättre att anlita.

– Micro-influencers har mellan 1 000 och 10 000 följare på nätet, men de är ofta nischade i specifika ämnen, säger Linda Hörnfeldt.

De är genuina och trovärdiga och har oftast en mycket nära relation till sina följare. De svarar på frågor och kommentarer och månar om att bygga en stark kommunikation med sina följare.

– Om man hittar rätt micro-influencer, så kan man nå sin målgrupp med stor precision och få betydligt större genomslag än om man samverkar med någon bara för att den har störst antal följare. Återigen betonar Linda Hörnfeldt vikten av relevans.

Bloggen har fått småsyskon

Linda Hörnfeldt, vd Influencers of Sweden.
Linda Hörnfeldt, vd Influencers of Sweden.

Det sägs att bloggen är död, men Linda Hörnfeldt menar att det är den inte alls. Den är i allra högsta grad levande och har även fått småsyskon som exempelvis Instagram, YouTube, Twitch eller podcasts. De social media influencers som når flest och längst har flera olika kanaler som de publicerar sig i samtidigt. Det kan vara komplicerat att sätta sig in i alla sociala kanaler som finns och hur det fungerar. Är man inte en van användare så är detta en helt ny värld. Och Linda Hörnfeldt trycker på vikten av att göra ordentlig research innan man kontaktar en influencer för ett eventuellt samarbete.

– Man får lägga en del tid på förberedelserna, säger hon. Jag rekommenderar att man går någon kurs eller på en föreläsning om ämnet. Och om man inte har kompetensen att reda ut begreppen, välja kanal och person att samarbeta med själv, så finns det många byråer som har stenkoll på social media influencers och deras följare.

YouTube, Instagram och liknande är i första hand kanaler där man når en ung publik.

Ska man nå äldre personer så är Facebook fortfarande störst och den kanal som jag i första hand rekommenderar.

– Men, det finns absolut de som har en äldre publik och de finns kanske främst bland micro-influencers. Vilken målgrupp man än har så rekommenderar Linda Hörnfeldt ideella organisationer att jobba med social media influencers.

– Det är ju nutidens kommunikation för unga och framtidens kommunikation för äldre. Vill man inte missa den miljonpublik som hänger på nätet och som bara konsumerar media via webben, så behöver man vara med på tåget.

Text och foto: Malin Ekelund