Från känslor till handling

Charlotte Rydh, generalsekreterare för FRII

Min första ledare i Patos har tagit lite tid att formulera. Det är så många olika vinklingar och frågor som kan lyftas fram i en ledare för en tidning som fokuserar på givande och insamling, och som dessutom har det passande namnet Patos. Patos handlar om att väcka känslor och det är precis det som givande handlar om. Att omsätta en känsla, ett engagemang, en uppfattning i handling genom att ge en gåva.

Som insamlare eller organisationer som behöver finansiering via gåvor, är vårt uppdrag att hjälpa människor att göra just det. Att kanalisera sina känslor till en gåva, och att givandet ger en glädje, tillfredställelse eller bekräftelse. Att ge är dock oftast både en altruistisk och en egoistisk handling. Även om de flesta ger utan att förvänta sig något konkret tillbaka finns ändå underliggande en belöning i form av en positiv känsla av att ha gjort något bra. Dessutom ger jag ju till något jag själv valt och som engagerar mig, kanske inte nödvändigtvis till det som har störst behov eller ger störst effekt i samhället. I det här numret av Patos belyser vi några kompletterande trender där du bland annat kan läsa om effektiv altruism; hur gör man gott på bästa sätt, och om nya former av givarengagemang bland yngre.

FRII:s undersökningar visar att mer ämneskunskap är ett ökande önskemål bland givare. För givare är alltså inte bara information om vad organisationen gör och att pengarna går fram intressant, utan nu vill givarna också ha kunskap om själva området de stödjer, och att insatserna som görs har en mätbar effekt.

Även om det ännu är ett mindre antal givare som gör så medvetna val som de effektiva altruisterna, kommer det vara avgörande framöver för organisationer att kunna mäta och berätta om effekten av olika insatser för att öka människors vilja att ge. Att ställa sig de frågor som beskrivs i artikeln om effektiv altruism är inte bara något för enskilda personer. Det är också något för organisationer, som ett led i att utvärdera sin egen verksamhet!

Charlotte Rydh, generalsekreterare för FRII