Fyra frågor om innovation

Insamlingsbranschen befinner sig i en snabb förändring, inte minst tekniskt. Samtidigt är konkurrensen stor. Hur tänker organisationerna kring innovation – och vad gör de för att få med sig medarbetarna?

Lovisa Fhager Havdelin, generalsekreterare Teskedsorden:

Lovisa Fhager Havdelin, generalsekreterare Teskedsorden
Lovisa Fhager Havdelin, Teskedsorden

Vad är innovation för er?
– För oss är det likställt med utveckling. När man hör ordet innovation ser man ofta teknik och rymdresor framför sig, men innovation behöver inte innebära tekniska komponenter. Vi har funnits i tio år och är en relativt ung organisation: jämfört med en del entreprenörer har vi funnits länge, men jämfört med organisationer som Rädda Barnen är vi nykomlingar.

Hur arbetar ni med innovationsfrågor?
– Utveckling är centralt för Teskedsordens vision. Vi arbetar med att förändra attityder i samhället och det är en intellektuell utmaning i sig. Samtidigt ser vi stora möjligheter till innovationer inom de områden där vi arbetar, till exempel i skolans värld. Vi försöker anpassa våra arbetssätt till de förändringar som sker i samhället i stort. När vi gav ut en barnbok av Pernilla Stalfelt gjorde vi flera språkversioner i samma upplaga så att boken kunde läsas av nyanlända tillsammans med sina barn.

Är det svårt att få medarbetare att tänka om?
– Nej, det tycker jag inte. Däremot så kan det vara svårt för dem vi möter på ”andra sidan” att tänka om, som att arbeta långsiktigt förebyggande, istället för enstaka nedslag i undervisningen. Hur undervisning ser ut rent fysiskt i många klassrum har – om man ska vara krass – inte förändrats särskilt mycket de senaste hundra åren. Det som hänt är att griffeltavlan bytts ut mot en smartboard.

Vad ser du som er stora utmaning inför framtiden?
– Vår stora utmaning är att hänga med och förstå de unga som går i skolan. Ju längre man själv kommer från sin egen skoltid, desto svårare blir det att relatera till det som sker i skolans värld. Därför utgår vi i utarbetandet av nytt material alltid från vår målgrupp med hjälp av fokusgrupper och liknande. Samtidigt är jag i grunden positiv. Vi tror att alla kan vara med och bidra till att världen blir bättre!

 

Jennifer Vidmo, generalsekreterare Clowner utan Gränser:

Jennifer Vidmo, generalsekreterare Clowner utan Gränser, foto: Henrik Kindgren
Jennifer Vidmo, Clowner utan Gränser

Vad är innovation för er?
– Det är när vi kan vara med och vända en trend, som till exempel när vi kommer till ett flyktingläger i Sydsudan där det är extremt mycket våld och lyckas få ungdomar att vända sin energi till att handla om sina rättigheter.

Hur arbetar ni med innovationsfrågor?
– Vi har gått från att göra små enstaka insatser, som till exempel föreställningar, till att träna vuxna i att skydda barns rättigheter (child protection). På det sättet blir våra aktiviteter en del av ett större sammanhang och bidrar till förändringar som är synliga för många.

Är det svårt att få medarbetare att tänka om?
– Nej, det tycker jag inte. Det finns säkert de som var med i början och som tycker att vi ”byråkratiserats”. Det är inte som för tjugo år sedan då man bara samlade ihop lite pengar och sedan drog ut i världen. I dag arbetar vi med större förändringar. Så visst man kan säga att det är mer komplicerat nu, men det är inte i sig negativt.

Vad ser du som er stora utmaning inför framtiden?
– I dag är vi en självklar aktör ute i världen och vi arbetar tillsammans med stora organisationer som Rädda Barnen och UNICEF. Den stora utmaningen för oss är att bli en lika självklar aktör här i Sverige. Det finns många barn här som bär på svåra trauman av sina upplevelser eller som upplever ett stort utanförskap. Här vill vi hjälpa till att fokusera på barnens inre förmåga snarare än på problemen.

 

Johan Bååthe, insamlings- och kommunikationschef på Plan International Sverige:

Johan Bååthe, insamlings- och kommunikationschef på Plan International Sverige
Johan Bååthe, Plan International Sverige

Vad är innovation för er?
– Innovation är ett begrepp som många associerar med stora tekniksprång, vilket kan vara missvisande. Jag skulle snarare säga att vi håller på med innovation i vår dagliga affärsutveckling där vi kontinuerligt tittar på nya möjligheter, marknader och intäktsmodeller.

Hur arbetar ni med innovationsfrågor?
– Plan har alltid försökt vara nytänkande och ganska modiga. När vi startade för tjugo år sedan med insamlingsgalor och införde fadderbegreppet var detta någon nytt som många dessutom såg som alldeles för kommersiellt. Mycket har hänt branschen sedan dess, konkurrensen är i dag hårdare, med fler aktörer som alla söker nya vägar att nå fram till givarna. Innovation i dag handlar mer om att förstå och tillvarata digitalisering och mobilitet; ändrade beteendemönster hos oss alla, nya betalningslösningar, hur man får viral spridning genom till exempel influencers och liknande. Samtidigt är nytänkande en viktig del av vårt arbetssätt. Vi var tidigt ute med VR-filmer och det senaste året har vi arbetat med innehållsannonsering (native-annonsering), inte minst kring den uppmärksammade barnmamma-kampanjen.

Är det svårt att få medarbetare att tänka om?
– Nej, jag tror att de flesta tycker det är både kul och inspirerande med innovation. Det gäller att ge utrymme åt medarbetarna så att de kan ta tankar och idéer vidare, och här försöker vi hitta olika metoder.

Vad ser du som er stora utmaning inför framtiden?
– Det kostnadsmässiga är en utmaning. Vi är övertygade om att våra givare förstår att innovation är nödvändigt för att skapa än bättre resultat, vi måste bara vara transparanta mot dem. Men uppföljningskraven från branschen, som ”25-procentsregeln”, kan helt klart ha en hämmande effekt. Samtidigt går digitaliseringen snabbt, vi måste följa med och avsätta medel för utveckling. Det gäller att hitta ny finansiering och här tror jag mycket på samarbeten med andra aktörer som är duktiga på innovation. Samtidigt är det ofta ute i våra programländer som man sitter med de nya idéerna, det är ju de som driver själva verksamheten och inom organisationen arbetar vi för att gemensamt bli bättre på att hitta nya lösningar på gamla problem.

Text: David Isaksson