Fyra frågor om insamling som yrke

Johan Pettersson, generalsekreterare Oxfam Sverige, Katinka Lindholm, generalsekreterare Sverige för UNHCR och Anna Hemlin, generalsekreterare Hjärnfonden svarar på 4 frågor om insamling som yrke

Är insamling en så specifik kunskap att det inte går att rekrytera ”utanför branschen”? Och tar vi egentligen vara på kompetensen inom insamling, går det att göra karriär? Patos frågar tre generalsekreterare som tidigare arbetat som insamlare om deras tankar kring insamling som yrke. 

Johan Pettersson, generalsekreterare Oxfam Sverige

Johan Pettersson, generalsekreterare Oxfam Sverige
Johan Petterson foto: fromtesswithlove

Kan vem som helst jobba med insamling?
Insamling är en egen profession, det är ett unikt kompetensområde. Alla kan jobba med det men alla kan inte göra det bra. Många kan lära sig det men jag tror att det krävs erfarenhet under god handledning av en annan duktig insamlare och gärna en viss skolning inom marknadsföring, eller varför inte FRIIs utbildning till Certifierad Insamlare. En riktigt duktig marknadsförare har bra förutsättningar för att bli en bra insamlare men det sker inte automatiskt.

Är vi bra på att behålla insamlingskompetens i branschen? När är det viktigt att behålla kompetens och rekrytera ”inom branschen” och när behöver man fylla på utifrån?
Min erfarenhet är att vi är bra på att behålla medarbetare – det är en växande och alltmer professionaliserad bransch där det finns stora möjligheter att växa. Jag tror att det bästa är att ha en blandning mellan erfarna insamlare och människor med andra erfarenheter och perspektiv. Mångfald och heterogenitet är alltid av godo.

Hur ser du på möjligheterna för en insamlare att göra karriär i insamlingsbranschen?
Det finns goda möjligheter att göra karriär inom insamling. Det är en växande bransch, fler och fler organisationer växer sig så stora att mellanchefslager introduceras vilket möjliggör en traditionell hierarkisk karriärutveckling. Många organisationer går från att ha generalister till specialister vilket möjliggör den typen av karriärutveckling. Sedan tror jag att vi har en bit kvar till att insamlingsyrket värderas rätt utanför branschen, vilket skulle göra det lättare med rörlighet fram och tillbaka över branschgränserna. Det tror jag skulle lyfta kompetensen i vår bransch ytterligare.

Vilka fördelar och nackdelar ser du med att ha en bakgrund som insamlare i rollen som generalsekreterare?
Jag tror att det är en stor fördel att ha insikt och respekt för hur man skapar resurserna som är en förutsättning för verksamheten. Skickliga insamlare är duktiga på att sätta upp konkreta mål för verksamheten, styra mot de målen och följa upp resultaten. De skapar som ledare lärande och långsiktiga organisationer. Sedan tror jag att det kan finnas en inneboende risk att insamlingen skulle bli alltför styrande i en organisation och tillåtas vara ett självändamål. Till syvende och sist är insamlingen ett medel för att nå ett mål, en förutsättning för att hjälpa människor eller djur på det sätt man föresatt sig som organisation.

Katinka Lindholm, generalsekreterare Sverige för UNHCR
Katinka Lindholm

Katinka Lindholm, generalsekreterare Sverige för UNHCR

Kan vem som helst jobba med insamling?
Professionella och erfarna fundraisers är oerhört viktiga. Man ska nog inte göra misstaget att tro att det endast är en typ av person som kan bli fundraiser. Det är ju olika styrkor som behövs beroende på vilken målgrupp eller insamlingskanal man arbetar med. Jag tror dock att det som är gemensamt är att alla som arbetar med fundraising måste vara väldigt resultatinriktade, bra kommunikatörer och duktiga på att skapa engagemang.

Är vi bra på att behålla insamlingskompetens i branschen? När är det viktigt att behålla kompetens och rekrytera ”inom branschen” och när behöver man fylla på utifrån?
Ja, det tycker jag vi bra på och jag tror dessutom det är viktigt. Det är ju härligt inom vår bransch att många har varit på flera organisationer och där kunnat få nya erfarenheter som de sedan kan sprida vidare till sitt nästa uppdrag. Det behövs dock fler inom branschen i Sverige – det är ibland väldigt svårt att hitta personal – och därför behöver man ibland ”fylla på utifrån”.

Hur ser du på möjligheterna för en insamlare att göra karriär i insamlingsbranschen?
Jag tycker den är stor. Vill man göra karriär så skulle jag rekommendera att man skaffar sig så bred erfarenhet som möjligt – arbetar med olika typer av program och organisationer. Själv har jag alltid arbetat på så kallade INGOs (International NGOs eller internationella organisationer), vilket är en miljö där man lär sig mycket av kollegor från andra marknader och där man ju även möjlighet att göra karriär internationellt.

Vilka fördelar och nackdelar ser du med att ha en bakgrund som insamlare i rollen som generalsekreterare?
För mig har fundraising aldrig bara handlat om att samla in pengar utan är ett sätt att engagera människor och företag för att göra dem till en del av lösningen. Fundraising är alltså en del av organisationens uppdrag inte bara ett sätt att finansiera organisationens uppdrag. Jag tror just denna perspektivskillnad är en fördel för en person som arbetar som generalsekreterare. Jag tror också att en person med bakgrund inom fundraising är mer orädd inför investeringar och att testa nya idéer. Nackdelen kan nog vara att generalsekreteraren mikrostyr organisationens fundraisingaktiviteter.

Anna Hemlin, generalsekreterare Hjärnfonden
Anna Hemlin

Anna Hemlin, generalsekreterare Hjärnfonden

Kan vem som helst jobba med insamling?
Nej, vem som helst kan inte jobba med insamling. Eftersom vi ber om andras stöd och pengar måste insamlingen ske effektivt och så mycket som möjligt av stödet ska långsiktigt gå till organisationens ändamål. Det krävs att man kan eller lär sig vilka de mest effektiva insamlingssätten är och vilken kommunikation som fungerar. Kan man det så öppnar det stora möjligheter för organisationen och dess ändamål.

Är vi bra på att behålla insamlingskompetens i branschen? När är det viktigt att behålla kompetens och rekrytera ”inom branschen” och när behöver man fylla på utifrån?
Det är bra att behålla kompetens i branschen. Precis som med all annan verksamhet så är erfarenhet bra. Då uppfinner vi inte hjulet flera gånger och vår insamling blir mer effektiv. Det är viktigt att vi håller oss á jour med ny teknik, nya kanaler och nya rön kring insamling och kommunikation. Att rekrytera från andra branscher är inget självändamål – men varför ska vi inte göra det? Vår bransch behöver de bästa talangerna och all erfarenhet av marknadskommunikation går naturligtvis att använda även hos oss. Om jag skulle starta en helt ny insamlingsorganisation skulle jag först och främst rekrytera de med erfarenhet från insamling för att snabbt komma igång med de viktigaste insamlingssätten och säkerställa att vi följer de regelverk som finns. Sedan skulle jag inte tveka att rekrytera personer med annan typ av erfarenhet av marknadskommunikation.

Hur ser du på möjligheterna för en insamlare att göra karriär i insamlingsbranschen?
Ju mer vi förkovrar oss i framgångsrika sätt att skapa insamling och ser till att vi är uppdaterade på vad som händer kring insamling och kommunikation finns det stora möjligheter att göra karriär inom branschen.

Vilka fördelar och nackdelar ser du med att ha en bakgrund som insamlare i rollen som generalsekreterare?
Fördelarna är många. Jag har insikt i att ju mer vi investerar i effektiv insamling ju mer kan vi satsa på våra ändamål. Som generalsekreterare har jag ju ansvar för att nå ändamålets mål och det spelar självklart roll vilka medel vi har. Jag ser också en styrka i att förstå hur viktigt det är att våra program eller ändamål arbetar fram tydliga kommunikativa effektmål. Det är viktigt för insamlingen men det är lika viktigt i ändamålsarbetet. Om vi inte arbetat fram tydliga effektmål förstår vi inte själva riktigt vårt mål och då kan vi inte heller kommunicera med medarbetare, samarbetspartners och leverantörer. Och det är viktigt.

Text: Sonja Dandenell