Gästforskningsprogram i filantropi startar

Genrebild Forskning

Ersta Sköndal Bräcke högskola vill ge en rivstart för en djupare kunskap om hur filantropi, demokrati och samhälle fungerar ihop. Därför startar man nu ett gästforskarprogram med inriktning på filantropi.

Ersta Sköndal Bräcke högskola etablerar i dagarna ett nytt gästforskarprogram med inriktning mot filantropi, för att på så sätt knyta till sig forskare som kan bidra till både det svenska och det internationella samtalet om filantropi, stiftelser, demokrati och jämlikhet.

Lars Trägårdh, Ersta Sköndal Bräcke högskola
Lars Trägårdh

Enligt Lars Trägårdh på Ersta Sköndal Bräcke högskola är bakgrunden till gästprofessuren dagens bristande kunskap inom området.

– Det saknas en systematisk forskning kring hur filantropi, demokrati och samhälle fungerar ihop. I dagsläget finns mycket åsikter och tyckande, men mindre vetenskaplig kunnighet. Det vi gör med gästprofessuren är att ge området en rivstart, genom att helt enkelt köpa in den här kunskapen, berättar Lars Trägårdh.

Gästprofessuren börjar med ett pilotprojekt på ett år, men förhoppningen – och den framtida planen –  är att komma in med en längre ansökan och därmed säkra förutsättningarna för en längre forskningsperiod på upp emot åtta år.

Vi har några önskenamn som vi hoppas kunna involvera i projektet och vi tror oss kunna fatta beslut inom kort.

Gästforskarprogrammet får sin formella invigning den 30 maj med ett seminarium på temat filantropi och demokrati. Där deltar bland annat FRIIs generalsekreterare Charlotte Rydh i ett panelsamtal. Seminariet blir i sig något av en inventering av vilka områden som kan komma att prioriteras i forskningen.

– Panelsamtalen fokuserar på de tre huvudområdena: filantropi och demokrati, den forskning som finns i dagsläget och hur verkligheten ser ut i dagsläget. Det handlar om finansiering, juridik, vad har hänt de senaste tjugo åren och vad som kommer att ske framöver. Vår tanke är att det kommer ge en bra bild av var gästforskaren behöver fokusera sina ansträngningar under det kommande projektet, avslutar Lars Trägårdh.

Text: Sonja Dandenell