Generalsekreterarna: Så kommunicerar vi med givarna

Generalsekreterarna

Håll en dialog via sociala medier, ordna företagsfrukostar och dela rörande berättelser. Sex generalsekreterare delar med sig av sina bästa tips och berättar hur de gör för att stärka relationen med sina givare.

Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen

Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen
Elisabeth Dahlin

Hur kan vi som bransch öka givarnas kunskap om vikten av insamling?
– Framför allt måste frivilligorganisationer bli ännu bättre på att visa vilken skillnad till det bättre som vårt arbete gör. Vi behöver inte minst kunna ge exempel på hur vi skapar långsiktiga och bestående förbättringar, ofta i partnerskap med andra organisationer. Svenska folket är vana givare och medlemmar och ofta engagerade på olika sätt i flertalet olika organisationer. Det vi kan och bör tillföra är att berätta om de resultat vi skapar och på så sätt få givare informerade om metod och resultat.

Hur pratar man resultat utan fokus på administrationskostnader?
– Jag tycker att givare och samarbetspartners i mångt och mycket redan har lämnat ett ensidigt fokus på administrativa kostnader bakom sig, om det någon gång funnits där. Visst slår media ibland upp jämförelser mellan administrationskostnader för organisationer, men de brukar också lämna utrymme för organisationerna att förklara vad som ligger bakom. Resultaten som kommuniceras till våra givare och medlemmar blir ett mer direkt sätt för organisationen att mäta, hur effektivt vi arbetar, i samarbete mellan avdelningar eller med fokus på vissa frågor.

Hur jobbar ni i dag och hur kan ni bli bättre?
– I de kanaler som vi själva ”äger”, som webb och övriga digitala plattformar, e-brev, fysiska brev och vår tidning. Där berättar vi kontinuerligt om vår verksamhet och om de resultat vi, tillsammans med och tack vare våra givare och medlemmar, skapar. Genom inblick och ökad förståelse för vår verksamhet ökar även insikterna om vad som ger resultat och i sin tur bestående förändringar för barn. Med tanke på att vi är en barnrättsorganisation lägger vi stor vikt vid att förklara vad barns rätt faktiskt handlar om, så att det inte enbart blir ett fint ord för redan initierade.

Kattis Ahlström, generalsekreterare Bris

Kattis Ahlström, generalsekreterare Bris
Kattis Ahlström

Hur kan vi som bransch öka givarnas kunskap om vikten av insamling?
– Bästa sättet är att finnas på de sociala medier som vi vet att givarna är på. När det kommer till företag behöver branschen, alltså vi, formulera sig kring fördelar med CSR-arbete. Vi behöver få ut den kunskapen via våra nätverk och genom att aktivt söka oss in i näringslivet för att aktivera frågorna och hjälpa till i deras arbete med CSR.

Hur pratar man resultat utan fokus på administrationskostnader?
– Det handlar om att kunna visa vilken effekt arbetet vi gör har. Det handlar också om att skapa begriplighet i vad vi gör och bjuda in där vi har möjlighet, så att givare och företag med egna ögon kan se vad vi gör och på så sätt komma närmare vår verksamhet.

Hur jobbar ni i dag och hur kan ni bli bättre?
– Vi har företagsfrukostar och nätverksträffar där vi pratar om såväl verksamheten som om nyttan för ett företag av att arbeta med den här typen av frågor – både för varumärket och för personalengagemangets skull. Vi är även i ständig dialog med enskilda företag om hur vi tillsammans kan skapa mervärde för båda parter. Det som kan göras mycket bättre är att hitta goda exempel på lyckade CSR-projekt och att få näringslivet att själva få med fler i det engagemanget.

Håkan Wirthén, generalsekreterare WWF

Håkan Wirthén, generalsekreterare WWF
Håkan Wirthén

Hur kan vi som bransch öka givarnas kunskap om vikten av insamling?
– WWF kommunicerar med givarna i våra olika kanaler, som webb, nyhetsbrev, medlemstidningen WWF EKO och Facebook om våra behov när det gäller insamling och hur vi arbetar. Våra supportrar kan också mejla och ringa direkt till medlemsservice som kan svara på frågor om 90-konton och FRII:s kvalitetskod. Utan en effektiv administration kan vi inte bedriva en effektiv verksamhet.

Hur pratar man resultat utan fokus på administrationskostnader?
– Facebook har blivit en av våra viktigaste kanaler för återrapportering och dialog med våra givare. Där berättar vi om vårt arbete genom storytelling – det vill säga vilka behov vi har när det gäller insamling, vilka projekt vi driver och vilka resultat vi uppnår. På wwf.se finns det också mycket information om vår verksamhet.

Hur jobbar ni i dag och hur kan ni bli bättre?
– Förutom på Facebook arbetar vi aktivt med att kommunicera med våra givare och allmänheten på hemsidan, i nyhetsbrev, pressreleaser, reportage i vår medlemstidning WWF EKO och i årsredovisningen. Att berätta om vad vi uppnår i våra projekt för djur, natur och miljö – en hållbar värld – är A och O, och det blir allt viktigare för att öka stödet och få lojala givare. Vi satsar också mycket på lojalitetsåtgärder, och genom att lyssna på våra givare försöker vi att anpassa vår kommunikation efter givarnas önskemål.

Stefan Bergh, generalsekreterare på Cancerfonden

Stefan Bergh, generalsekreterare på Cancerfonden
Stefan Berg

Hur kan vi som bransch öka givarnas kunskap om vikten av insamling?
– Som ideell organisation är förtroendet från givarna helt avgörande för varje organisation, men också för den ideella sektorn i sin helhet. Vi måste vara tydliga med varför vi finns och hur vi gör nytta. Då gynnar vi branschen i sin helhet och samtidigt varje organisation. För Cancerfonden innebär det att vi hela tiden påminner om våra ändamål: cancerforskning, kunskapsspridning och påverkansarbete. Och vi försöker vara tydliga med hur vi arbetar för att nå dit. Jag ser en skarp årsredovisning som en viktig del i det arbetet.

Hur pratar man resultat utan fokus på administrationskostnader?
– Vi fokuserar på och berättar om det som är vårt huvudsakliga kvitto till givarna: cancerforskningen. Vi arbetar hela tiden för att ha en effektiv organisation och låga insamlingskostnader. Men vi tror också att vi behöver vara tydliga med att det kostar pengar att samla in pengar.

Hur jobbar ni i dag och hur kan ni bli bättre?
– Steg 1 A är att vi har tydlig information på vår webbplats om vart pengarna går. Hela året arbetar vi i våra kanaler, i tv-galan Tillsammans mot cancer och i vårt nya kommunikationskoncept ”Nej till cancer” med att lyfta fram forskare och forskningsprojekt. En stor utmaning är att göra resultaten från cancerforskningen begripliga och intressanta. En annan kommunikativ utmaning är att en gåva till cancerforskning inte ger resultat i dag. Ett resultat av grundforskning i dag kan ju vara avgörande först om en eller två generationer. Vi vill att våra givare ska känna att de är med på den resan, att de säger nej till cancer för dem som drabbas i dag och i morgon.

Robert Hårdh, generalsekreterare för Civil Rights Defenders

Robert Hårdh, generalsekreterare för Civil Rights Defenders
Robert Hårdh

Hur kan vi som bransch öka givarnas kunskap om vikten av insamling?
– Jag tror att det är viktigare att skapa nyfikenhet och intresse för själva verksamheten. Det kan resultera i dialoger där vi får möjlighet att berätta vad vi gör, vilket förhoppningsvis leder till ökat intresse från givare.

Hur pratar man resultat utan fokus på administrationskostnader?
– Det handlar om att vara konkret och ta på sig givarens glasögon. Sätt tydliga mål och låt givaren vara med på resan. Vi märker att vårt arbete med att stärka utsatta människorättsförsvarare i världens mest repressiva regioner är intressant ur ett givarperspektiv. Där ser vi en ökning i givandet.

Hur jobbar ni i dag och hur kan ni bli bättre?
– Vi kommunicerar med givare i en rad olika kanaler, alltifrån traditionella givarbrev till sociala medier och mobilen. Den röda tråd vi söker är att vara konkreta i vad vi gör, hur vi arbetar och vad vi har uppnått. Det är viktigt att vara tydlig och att använda siffror samt ett modernt bildspråk. Vi märker att film är ett bra medium att kommunicera resultat på.

Hélène Benno, generalsekreterare Min Stora Dag

Hélène Benno, generalsekreterare Min Stora Dag
Hélène Benno

Hur kan vi som bransch öka givarnas kunskap om vikten av insamling?
– Genom att vara öppna, raka och tydliga med vad pengarna går till och visa på goda exempel. Det gör vi bland annat genom Facebook, Instagram och på vår hemsida. Ibland använder vi annonser.

Hur pratar man resultat utan fokus på administrationskostnader?
– Genom att redovisa resultatet på ett lättförståeligt sätt. I vårt fall betyder det att i olika medier visa en del av det som barnen får göra tack vare Min Stora Dag – och vad det ger dem.

Hur jobbar ni i dag och hur kan ni bli bättre?
– Vi är nära våra ”slutmottagare”, det vill säga barnen, och delar på olika sätt och i alla kanaler med oss av berättelser från ”Stora Dagar” och andra aktiviteter. Då kan vi visa vilken skillnad aktiviteterna gör för barnen i ett längre och vidare perspektiv.

Text: Caroline Engvall