Greenpeace fick hjälp av studenter från Berghs

Greenpeace

Hur skulle livet vara utan Arktis? Den frågan tog sig ett av examensprojekten på Berghs School of Communication an i våras. Tidigare under året hade Berghs utlyst ett stipendium bland FRIIs medlemmar. Stipendiet bestod av ett examensprojekt och skulle passa in i slututställnigens övergripande tema ”Add value”.

De organisationer som var intresserade fick ansöka genom att beskriva just deras specifika kommunikationsutmaningar och samtidigt visa hur de passade in på årets tema. Många av FRIIs medlemmar sökte stipendiet, men valet föll slutligen på Greenpeace.

 Varför valde ni just Greenpeace?
– Det var inte ett helt lätt val, vi fick in flera spännande utmaningar. Att valet föll på Greenpeace berodde på att de hade en väldigt bra brief, det märktes att de var en engagerad och kunnig kund som gjort ett bra insikts- och bakgrunds arbete, säger Åsa Marklund, Varumärkeschef på Berghs.

Konceptet som lanserade årets tema gick under devisen ”Make it matter” och det matchade väldigt fint med Greenpeace utmaning.

Arbetsgruppen bestod av sex Berghsstudenter med olika inriktning, från copywriter till projektledning. De fick en fråga om vad som varit svårast.
– Det första var att Greenpeace har en ”aktiviststämpel” och att den nya målgrupp som Greenpeace nu vill satsa på drar sig för att associeras med att vara för politiskt aktiva, säger Anna-Clara Zell, som var planner i projektet.
– Den andra utmaningen låg i själva budskapet Greenpeace ville få ut – att rädda Arktis. Problemen kring Arktis har varit aktuella i flera år och det budskapet har helt enkelt blivit utmattat. Vår utmaning låg i att hitta ett nytt sätt att prata om Arktis och att genomföra kommunikationen på ett sätt som skiljer sig från tidigare kampanjer från Greenpeace, säger Anna-Clara.

Greenpeace är själva väldigt nöjda med resultatet.

– Samarbetet med eleverna från Berghs var väldigt spännande, intressant och givande. Det var en mycket talangfull och engagerad grupp som tog sig an utmaningen att hitta nya och oväntade sätt att få människor att agera mot exploateringen av Arktis. Resultatet blev ett koncept som känns piggt och spännande med stor potential att nå fram till nya människor. Vi är supernöjda! säger Mikael Arman, digital marketing manager på Greenpeace Norden.

Text: Annika Prine

————————————————————————

Läs mer och titta på arbetet som gruppen gjorde.