Gula båtarna stor framgång för Sjöräddningssällskapet

En av två räddningsbåtar stationerade på ön Samos. Foto: Sjöräddningssällskapet

I mer än hundra år har Sjöräddningssällskapet undsatt människor i sjönöd längs Sveriges kuster med hjälp av tusentals engagerade volontärer. Hösten 2015 inleddes ett nytt kapital i organisationens historia: då startade samarbetet Gula båtarna med Schibstedskoncernen för att rädda liv på Medelhavet. Samarbetet har varit framgångsrikt och ökat Sjöräddningssällskapets insamling även för arbetet i Sverige.

Många tror nog att sjöräddning är något som staten tar hand om, men faktum är att Sjöräddningssällskapet är en ideell organisation vars verksamhet bygger på frivilliga bidrag, Totalt finns drygt 200 båtar längs Sveriges kuster och 2 100 frivilliga som är beredda att rycka ut.

Sjöräddningssällskapet har under flera år följt utvecklingen på Medelhavet. Hösten 2014 blev situationen allt värre, med många människor som flydde från Libyen och över till Italien.

Niklas Jendeby, chef för kommunikation och insamling på Sjöräddningssällskapet.
Niklas Jendeby

– Vi kunde inte göra något då, eftersom våra båtar är för små. Men när fokus förflyttades till Grekland och Turkiet såg vi att det fanns möjlighet att hjälpa till. Dessutom ropade vår grekiska systerorganisation Hellenic Rescue Team på hjälp. Men vi insåg också att vi själva inte skulle kunna klara av att sköta ytterligare en insamling vid sidan om den ordinarie, utan det krävdes ett samarbete, berättar Niklas Jendeby, chef för kommunikation och insamling på Sjöräddningssällskapet.

Samtidigt satt ledningen på mediekoncernen Schibsted och funderade på vad de skulle kunna göra för att hjälpa människor på flykt. Så kom samtalet till Sjöräddningssällskapet. Kunde man göra något gemensamt? Samtidigt var det inte helt okomplicerat för en relativt liten organisation att inleda ett samarbete med en jättekoncern på medieområdet.

– Vi förde omfattande interna diskussioner innan vi började, vi gick tillbaka till våra stadgar för att se om detta var något vi kunde göra och en förutsättning var att vi hade styrelsen med oss. Ytterligare en viktig fråga var hur insamlingsarbetet och engagemanget i flyktingfrågan skulle påverka allmänhetens syn på Sjöräddningssällskapet mer generellt, fortsätter Niklas Jendeby.

Projektet döptes till Gula båtarna och var redan från början åtskilt från Sjöräddningssällskapets ordinarie verksamhet: Schibsted stod för kampanj och insamling och kostnaderna skulle inte belasta övrig verksamhet.

Engagerade många frivilliga

Starten gick i samband med insamlingsgalan ”Hela Sverige skramlar” som ägde rum den 29 september 2015. Där fick två frivilliga presentera projektet på bästa sändningstid.

Reaktionen var väldigt positiv. Direkt ställde sig 200 frivilliga till förfogande för att åka ned. Många andra som inte var medlemmar hörde också av sig och erbjöd sig att åka med.

Men var det då inga som var negativa? Jo, en del röster hördes och från allmänheten kom det också en del frågor om varför Sjöräddningssällskapet gjorde detta. Det kom också hätska reaktioner från ”trollen” som började skriva inlägg på organisationens hemsida. En kontroll visade dock snabbt att det ofta var samma personer som använde sig av olika namn och att de som skrev inte var medlemmar. Efter en tid beslutade Sjöräddningssällskapet därför att stänga ned möjligheten till kommentarer.

Ett drygt halvår sedan lanseringen av Gula båtarna sitter Sjöräddningssällskapet med två starka varumärken. Hittills har cirka 75 besättningsmän varit på plats i Grekland och Niklas Jendeby tycker att organisationen ser att den egna trovärdigheten stärkts tack vare arbetet.

– Uppdelningen är väldigt tydlig: Schibsted står för insamlingen till Gula båtarna och den som vill stötta vårt arbete här hemma skänker pengar som vanligt till oss. Under 2015 samlade vi in rekordmycket till vår ordinarie verksamhet och det är ingen tvekan om att Gula båtarna har hjälpt oss att nå ut till människor som vi annars inte skulle ha fått kontakt med. Vi har annars en väldigt homogen målgrupp med båtintresserade och kustnära människor, men nu ser vi hur också andra får upp ögonen för oss och ser oss som den humanitära organisation vi är.

Fanns det då inga problem i att samarbeta med en mediejätte som Schibsted?

– Jo, så klart. Det var inte alltid enkelt. Vi insåg tidigt att vi med våra små resurser inte hade en möjlighet att hänga med i deras tempo och deras möjligheter att synas och höras. I början blev det lite fel om oss i en del artiklar, tyckte vi, men då gällde det att inse att vi måste släppa kontrollen.

Räddningsaktionerna innebar också att de journalister som deltog fick möjlighet att reflektera över sina egna roller: när de var ombord så var de i första hand besättningsmän, i andra hand reportrar och fotografer. Malin Hoelstad på SvD gjorde ett uppmärksammat reportage där hon beskrev hur hon lade ifrån sig kamerorna för att istället rädda liv.

Antalet medlemmar ökar

Det har inte gått som trollen förutspådde, att medlemmarna skulle fly när Sjöräddningssällskapet engagerade sig för nödställda flyktingar. Tvärtom så ökar antalet medlemmar.

Kärnvärdet i det vi gör är att vi räddar människor i nöd och i detta är det inget problem att ha två varumärken.

Något stoppdatum finns inte för Gula båtarna, utan det handlar till stor del om hur länge Schibsted vill fortsätta och hur situationen utvecklas i området mellan Grekland och Turkiet. Sjöräddningssällskapet har samtidigt möjlighet att med kort varsel stänga ned det operativa arbetet i Grekland.

Erik Wiman och Andreas Bardell räddade två båtar upp på land i Samos. bland annat en 17 dagar gammal bebis.
Sjöräddningssällskapets räddar liv i Egeiska Havet. Foto: Andreas Bardell

Vad har man då lärt sig genom arbetet med de Gula båtarna? En viktig sak är all den erfarenhet som organisationens medarbetare och frivilliga samlat på sig genom insatsen:

– Det har varit en extremt utbildande insats, eftersom våra frivilliga i Sverige aldrig varit med om något som liknar det de gått igenom i Grekland. Det här har gjort många otroligt motiverade och det som de har lärt sig på plats kommer vi också att ha stor nytta av hemma i Sverige. Därmed blir vi ännu bättre på det vi gör.

Text: David Isaksson

Niklas Jendebys tips till andra organisationer

  • Förankra samarbetet internt. Beslutet föregicks av en livlig intern diskussion med högt i tak. Organisationen satte också upp ett antal viktiga principer för samarbetet med Schibsted.
  • Ha tydliga svar på medlemmarnas frågor. Viktigt med transparens, till exempel om vad som finansieras med olika medel.
  • Analysera risknivån. Operationen var farlig också för dem som medverkade. Viktigt att alla är försäkrade och att det finns en organisation för debriefing för dem som kommer hem.
  • Glöm inte din partnerorganisation. Det var inte några ”cowboys från Sverige” som var ute på havet, utan projektet var tydligt förankrat hos både den grekiska kustbevakningen och den nationella samarbetsorganisationen.