Helhetstänkande och samarbete behövs

Catalyst for change H&M Foundation

Givare och organisationer måste bli bättre på att samarbeta för att skapa breda helhetslösningar, inte minst om vi ska uppnå de Globala Målen till år 2030. Det menar Diana Amini, global chef på H&M Foundation.

Diana har en bakgrund från insamlingsbranschen, både från Plan International Sverige och från Operation Smile. De sista två åren har hon arbetat på H&M Foundation som är en fristående stiftelse grundad av familjen Stefan Persson.

H&M Foundation har sedan starten 2013 donerat 365 miljoner av de totalt 1,3 miljarder kronor som familjen Persson hittills skänkt till stiftelsen. Tillsammans med erfarna och kunniga organisationer runt om i världen arbetar stiftelsen med utbildning, vatten och jämställdhet. Man har också startat ett fjärde område, som man kallar ”planeten” där H&M Foundation arbetar med klädindustrin för en mer hållbar, cirkulär ekonomi, och för att hitta innovationer som kan förändra klädindustrin.

Diana Amini, H&M Foundation
Diana Amini, H&M Foundation

– Våra globala program handlar framförallt om att driva strukturella förändringar, policyarbete och påverkan, tillsammans med våra huvudpartners Unicef, WaterAid och Care. Tillsammans med Unicef fokuserar vi på barns tidiga utveckling, tillsammans med Wateraid handlar det om rent vatten och sanitet och med Care arbetar vi med kvinnligt entreprenörskap, berättar Diana Amini.

Men H&M Foundation arbetar också med mindre projekt och andra organisationer. Inom det fjärde området, planeten, har man dessutom utlyst innovationstävlingen Global Change Award.

– Som stiftelse kan vi gå in och stödja innovation och idéer som är i ett tidigt skede. Vi har möjligheten att vara mer flexibla än många andra givare. Vi behöver få fler att förstå att det behövs innovation om vi ska hitta nya lösningar på de problem som vi står inför och som vi vill ska lösas inom ramen för de Globala målen, säger Diana.

Om partnerskap

Agenda 2030s mål nr 17 handlar om partnerskap.

Vi för en dialog med andra stiftelser och ingår också i ett nätverk med andra familjestiftelser. Vi utbyter erfarenheter och försöker hitta sätt att arbeta närmare tillsammans för att få till en bättre effekt.

– När det gäller samarbeten med företag eller andra organisationer kan det för vår del handla om att vi kanske inte är i direkt partnerskap, men vi bidrar med en del av det som ska åstadkommas i mer holistiska program med fler inblandade parter. Ett annat exempel på hur vi stöttar partnerskap är vårt stöd till Missing Children som arbetar för barn på flykt, och samlar flera olika barnrättsorganisationer för att få till ett bättre samarbete och utveckling av teknik och regelverk, för att därigenom skapa större trygghet för barn som annars riskerar att exploateras på olika sätt. Många givare och även mottagarna av donationerna kör sitt eget race, men jag tror att fler måste anamma det holistiska perspektivet om vi ska kunna påverka och förändra världen till det bättre, menar Diana Amini.

Hur kan man få till fler partnerskap?
– Det behövs egentligen en ny form av aktör som samordnar och drar arbetet framåt, som koordinerar och ser till att det händer något. En slags facilitator för partnerskap, helt enkelt. Eller bara att en av parterna tar på sig att facilitera partnerskapet, men då får det inte finnas ett protektionistiskt tänkande, utan resultatet av de gemensamma insatserna måste stå i fokus.

Om effekt

Diana Amini deltog på UN General Assembly week i början av hösten 2017. Där deltar filantroper, företag, organisationer och många andra. Under veckan diskuterades frågan om impact/effekt. Likt flera andra aktörer har H&M Foundation påbörjat arbetet med att se hur man faktiskt kan och ska mäta resultaten av det man gör. Men det handlar inte om något mätande för mätandets egen skull.

– Att mäta hur mycket pengar man samlar in, eller delar ut är ganska ointressant. Vad vi lyckas åstadkomma med våra resurser är en långt mycket viktigare fråga, konstaterar Diana Amini.

Text: Annika Prine