Hjälp oss sprida mer skratt i Världen!

Våren 2017 fick Clowner utan Gränser och Salvequick FRIIs pris för Årets företagssamarbete. Vad var det som gjorde att de lyckades? Vilka tips kan de ge andra?

Under 2016 inledde Clowner utan Gränser och Salvequick ett samarbete som syftar till att ge tröst och läka sår. Skratt kan många gånger fungera som det omedelbara stöd i en kris, precis på samma sätt som ett plåster kan få såret att göra mindre ont. I en gemensam kampanj berättade Clowner utan Gränser och Salvequick om hur alla kan vara med och ge mer tröst och stöd till barn i hela världen. Och vilket engagemang det blev!

FRIIs pris för Årets företagssamarbete delas ut till ett företag och en ideell organisation som samarbetar, och där man kan visa på positiva effekter både för företaget och organisationen och som leder till inspiration för andra. Våren 2017 gick priset till just Clowner utan Gränser tillsammans med Salvequick för deras samarbete.

– En viktig lärdom är att samarbeten kan komma till stånd från oväntade håll, och att vi måste vidga våra tankar mer för att hitta den där minsta gemensamma nämnaren, som i detta fall – att ge tröst. Men från början hade vi inte identifierat Orkla Care (som har varumärket Salvequick) som en potentiell samarbetspartner utan det uppstod när Salveqvick tog kontakt med oss, berättar Karin Tennemar som är kommunikatör på Clowner utan Gränser.

Samarbetet inleddes när Maria Amneteg från byrån Amneteg & friends, fick i uppdrag från Salvequick att ta fram en kampanj för plåster, och gärna addera lite mjuka värden till det.

– Jag vill att samarbeten ska vara på riktigt, och i kommunikationen ville jag hitta det emotionella och äkta. Men det måste också finnas något som förenar, och i ordet tröst hittade vi verkligen det. Plåster ger tröst, det gör även Clowner utan Gränsers arbete, säger Maria Amneteg och fortsätter:

Det som var bra och enkelt med Clowner utan Gränser var att de var flexibla. De var öppna för våra idéer och öppnade upp för att tänka lite större. Det innebar också att samarbetet blev betydligt mer omfattande än det var tänkt från början. Det är ett tips till organisationer som vill hitta samarbeten eller partnerskap.

Clowner utan Gränser har tydliga former för vilka de inleder samarbeten med, och organisationen är noga med sin integritet. När de fick förslaget från Salvequick gjordes en riskanalys, och det var en intern diskussion både på kansliet och i styrelsen.

– För oss är det viktigt när vi inleder samarbeten med företag att de har liknande värderingar som oss, att de tillverkar produkter med schyssta arbetsvillkor och att det finns ett etiskt förhållningssätt, säger Karin Tennemar.

Att hitta det ömsesidiga utbytet är också viktigt. En annan framgångsfaktor i samarbetet var att Clowner utan Gränser verkligen kunde visa vart pengarna gick och att de kunde konkretiserade hur pengarna gjorde nytta. Karin Tennemar säger också att relationerna mellan personerna i denna typ av projekt är viktiga: det krävs att det finns ”eldsjälar” som verkligen tror på idén.

Så hur har det här blivit ett win-win projekt?

  • Både Salvequick och Clowner utan Gränser har kunnat stärka sina varumärken.
  • Clowner utan Gränser bidrog med clowner och en aktivitet till Diggiloo-turnén som Salvequick är sponsor för.
  • Clowner utan Gränser har dels fått intäkter från alla som har varit med i designtävlingen, dels kommer de att få intäkter från det plåster som säljs just nu i butiker.
  • Salvequick kunde visa på sitt samhällsengagemang och bidra till mjukare värden.

Text: Annika Prine

Fakta:

Samarbetet är en 360-graders kampanj som löper under två år. Kampanjen lanserades våren 2016 hos alla Salvequicks återförsäljare (cirka 1200 dagligvarubutiker runt om i Sverige) där plåsterköpare genom skyltmaterial och flyers fick information om samarbetet, kampanjen och hur de kunde engagera sig för att vara med! Idén byggde på att allmänheten besökte kampanjsajten för att designa ett plåster till förmån för Clowner utan Gränser. För varje design skänkte Salvequick 10 kr till Clowner utan Gränser och en jury skulle efter tävlingens avslut välja den design som skulle säljas i butik 2017, fortsatt till förmån för Clowner utan Gränser.

För att ytterligare fördjupa samarbetet skapades Cirkus Salve. Salvequick är sponsor till den rikstäckande sommar- och musikturnén Diggiloo och har genom åren ansvarat för barnområdet till konsertplatserna. Och sommaren 2016 blev Cirkus Salve barnens underhållning! Området fylldes med cirkustält och en del av Clowner utan Gränsers artister som vanligtvis turnerar till länder långt borta tog fram en föreställning liknande den som spelas för barn i flyktingläger, i barnfängelser och andra platser. Ett programblad till konsertbesökarna togs fram för att lyfta samarbetet och informera om Clowner utan Gränsers arbete. Diggiloo-turnén hade 120 000 besökare under sommaren 2016 och medverkan var en fantastisk möjlighet för Clowner utan Gränser och Salvequick att tillsammans nå fram till nya målgrupper för att sprida information om samarbetet och skapa engagemang hos barn och vuxna. Salvequicks säljkår mötte ett otroligt positivt gensvar då budskapet ”hjälp oss sprida mer skratt i världen” verkligen träffar i hjärtat.

Det vinnande plåsterbidraget lanserades i butik våren 2017 och nu säljs i en särskild ”Clowner utan Gränser-ask” i särskilda ”Clowner utan Gränser-ställ”.

Kampanjsajten: www.skrattsalve.se