Både ris och ros för ideella organisationer

Motiverad Engagerad Entusiastisk Hängiven

FRII bad Novus att göra en undersökning om hur allmänheten ser på innovation och passion och ideella organisationer. Bakgrunden till undersökningen var innovation och passion var årets tema på Sveriges största konferens om insamling, Insamlingsforum, som gick av stapeln den 5-6 maj 2015.

Resultatet som presenterades på konferensen visar på både ris och ros för ideella organisationer. Bland annat säger 42 procent av de tillfrågade att man i mycket hög grad och i ganska hög grad tycker att ideella organisationer är innovativa i sitt sätt att samla in pengar. Men bara 27 procent säger att man tycker att ideella organisationer är innovativa när det gäller att utveckla nya lösningar på de samhällsproblem som vi står inför.

Novus frågade också vad som kännetecknar en person med ett passionerat förhållningsätt, där engagerad och entusiastisk är det mest kännetecknande.

Här hittar du hela undersökningen 

Text: Annika Prine