Inte bara att köpa

Att köpa en bild är mer komplicerat än att köpa en vara vilken som helst. Vi bad Thomas Riesler, jurist på Svenska fotografers förbund, att reda ut bildjuridiken.

Bilder tagna av personer som är anställda av organisationen får användas av arbetsgivaren i den normala verksamheten, om inget annat har avtalats. Men om man i stället anlitar en frilansare är det viktigt att skriva ett avtal. Där kan man avtala var bilden får publiceras – till exempel i sociala medier, på hemsida eller i tidning – under vilken tidsperiod, om organisationen har exklusiv rätt till bilden eller om fotografen kan sälja den vidare till andra, samt vilken rätt organisationen har att redigera bilden.

Att skriva ett tydligt avtal med fotografen är ett råd som Thomas Riesler återkommer till gång på gång. På så sätt slipper man att i efterhand reda ut vad som egentligen är överenskommet.

Thomas Riesler, jurist på Svenska fotografers förbund
Thomas Riesler Foto: Knut Koivisto

– Att köpa en bild är inte som att köpa en sak, utan det är en rättighet som kan skivas upp i en massa olika områden. En bild kan till exempel licensieras för användning av en viss organisation för insamling under tre månaders tid. All användning utöver det man har kommit överens om är upphovsrättsintrång, säger Thomas Riesler.

Fotografen har både ideell och ekonomisk upphovsrätt till sin bild. Den ekonomiska upphovsrätten handlar bland annat om rätten att göra fotot tillgängligt för allmänheten och att få ekonomisk ersättning för detta.

Den ideella rätten betyder att fotografen har rätt att namnges då fotot publiceras om det är tekniskt och praktiskt möjligt, och att verket inte får användas på ett sätt som kränker fotografens anseende eller det fotografiska verket i sig. Den ideella rätten kan inte säljas eller överlåtas, endast den ekonomiska. Man kan dock komma överens om vissa eftergifter, till exempel att fotografens namn inte behöver anges för en viss användning under en viss tidsperiod.

I dag publiceras många bilder på sociala medier och Thomas Riesler påpekar att det är viktigt att vara medveten om att det alltid innebär en viss risk att publicera bilder offentligt på Facebook.

Då går du med på att nästan vem som helst får använda bilden utan ersättning. Så kan det vara även på andra plattformar. Den ideella upphovsrätten ligger kvar men den ekonomiska rätten kan man inte hävda.

– Om Röda Korset publicerar en bild på Facebook skulle den sen kunna användas av Rädda Barnen utan att det är så mycket att göra åt rent juridiskt, säger Thomas Riesler.

Om man vill ha sina bilder i fred rekommenderar Thomas Riesler att man lägger ut dem lågupplösta med vattenstämpel, logga eller något annat som gör dem mindre attraktiva för andra användare.

Det är inte bara fotografen utan även de personer som figurerar på bilderna som har rättigheter. Enligt personuppgiftslagen krävs deras uttryckliga samtycke om en bild som upplevs som kränkande publiceras på internet. Det finns ingen exakt beskrivning i lagen av vad som är kränkande, utan det bedöms av domstol från fall till fall om en person som anser sig ha blivit kränkt gör en anmälan.

Samtycke krävs dessutom i vissa fall enligt lagen om namn och bild i reklam. Den förbjuder näringsidkare att använda bilder på personer i sin marknadsföring utan deras samtycke. Detta gäller dock enbart näringsidkare, vilket ideella organisationer normalt inte räknas som, även om det finns undantag.

När det gäller personer på bild så gäller samma regler för vuxna som för barn. Men i de fall då lagen kräver samtycke så kan personer under 18 år inte själva ge sitt samtycke utan bildanvändningen ska i stället godkännas av samtliga vårdnadshavare.

Svenska fotografers förbund rekommenderar sina medlemmar att få alla tillstånd skriftligt. – Ett muntligt tillstånd är svårt att bevisa och folk kan glömma vad de har lovat, säger Thomas Riesler.

På Svenska fotografers förbunds hemsida finns mallar och guider

Mallar för uppdragsavtal

Prisguide

Rådgivning i pris- och marknadsfrågor Telefon: 08-702 03 71
E-post: radgivning[a]sfoto.se

Text: Anette Emanuelsson