Islamic Relief – lyfter gärna fram alla människors goda vilja

islamic-relief Många av Islamic Reliefs insatser riktar sig framförallt mot kvinnor och minoritetsgrupper eftersom dessa tenderar att vara extra utsatta. Här besöker Mohammed ett projekt i Bangladesh som går ut på att stödja kvinnors rätt till självförsörjning.

Islamic Relief har funnits i Sverige sedan 1992. Organisationen är medlem i FRII och underde stora flyktingströmmarna till Sverige 2015, spelade Islamic Relief en viktig roll i att förse de nyanlända med kläder, mat och husrum.

Alla önskar vi oss nog en värld där människor bryr sig mer om varandra – en bättre värld för alla människor att leva i, oavsett etnicitet, kön eller religion. Just det är organisationen Islamic Releifs vision: Att bidra till en bättre värld som bryr sig om människans grundläggande behov. Inspirerade av muslimska värderingar arbetar de med att stödja individer, grupper och institutioner i att utveckla sin omgivning så att den präglas av trygghet och omtanke – att hjälpa drabbade och fattiga med verktyg till en värdig och självständig utveckling. Utan förväntan att få något i gengäld.

Islamic Relief är en internationell organisation som idag arbetar i 40 länder världen över. I Sverige grundades den 1992. På kontoret i Stockholm arbetar 25–30 personer, och för att komma närmare gräsrotsrörelsen har organisationen också kontor i Göteborg och Malmö. Av samma anledning finns det också planer på att etablera sig i norra Sverige.

Organisationen arbetar med påverkansarbete, men också humanitärt arbete, samt med utvecklingsinsatser för att bygga rättvisa samhällen som präglas av trygghet och omtanke. Dessa insatser kan t.ex. vara yrkesutbildning för kvinnor eller utbildning och stöd för att starta upp små företag. Det humanitära uppdraget består bland annat av insatser för människor som har hamnat i nöd p.g.a. väpnade konflikter eller andra katastrofsituationer. Då hjälper de till med förnödenheter som bl.a. mat, husrum, vatten, sanitetsanläggningar och sjukvård till drabbade områden. Vissa projekt har i stället som mål att förebygga katastrofer.

Under 2015 började Islamic Relief satsa mer på att hjälpa de många nyanlända flyktingarna i Sverige som var i stort behov av husrum, kläder, mat och rådgivning. Många hade varit i kontakt med organisationen i sina hemländer eller längs flyktvägen, vilket gjorde det enkelt att vända sig till just Islamic Relief för att få hjälp. Idag hjälper organisationen nyanlända med språkundervisning, rådgivning, översättning, studiehjälp, hjälp med arbetssökning, kläddistribution och fritidsaktiviteter.

Islamic Relief Sverige vill gärna finnas nära givarna och vi har ett väldigt starkt förtroende bland muslimer i Sverige.

– Insamlingen är som störst runt de traditionella islamska högtiderna. Under Ramadan finns det exempelvis möjlighet att köpa matpaket till utsatta människor och under Eid kan man hjälpa nödställda genom att köpa ett offerdjur, Qurbani. Vi säkerställer också att Zakat ul-Mal och Zakat ul-Fitr-donationer når fram till de som behöver dem mest, berättar Mohammed Mohsen som är insamling- och kommunikationschef på Islamic Relief Sverige.

Mohammed berättar också att givandet är som störst hos muslimer och nyanlända, men att man gärna lyfter fram alla människors goda vilja, oavsett vad eller vem man är. Unga muslimer engagerar sig fantastiskt mycket, men har kanske inte den ekonomiska möjligheten på samma sätt som äldre. Största delen av insamlingen sker främst via hemsidan och i sociala medier. På hemsidan finns det möjlighet att stötta på en rad olika sätt.

– Vi vill vara en inkluderande organisation med respekt för varje individs tro och bakgrund avslutar Mohammed Mohsen.

Text: Anne Bergsten