Kom i gång med sponsring

Sponsring

Ett sponsorskap mellan en organisation och ett företag kan vara givande ur många aspekter. Samhällsengagemang, varumärkesförflyttning och lånad kompetens. Utmaningen är att ta fram ett erbjudande som passar organisationen och företaget som sponsrar. Björn Stenvad på Rättighetsbyrån vet vilka steg ni bör tänka på.

I dag har det blivit ett ännu bättre läge för de ideella organisationerna att arbeta med sponsring och företagssamarbeten. Samarbeten med företag på ett eller annat sätt är givande för alla parter.

Björn Stenvad, Rättighetsbyrån
Björn Stenvad

– I dag ser vi två tydliga trender. Det ena är samhällsengagemang, en megatrend som funnits under ett antal år nu. Det har blivit allt viktigare för företag att kunna visa att man bryr sig om människor och samhället på ett bredare sätt och inte bara vill sälja produkter och tjänster. Ett sätt att göra det är att samarbeta med en ideell organisation. Det viktiga är att hitta relevansen och den rätta kopplingen, säger Björn Stenvad.

Ett exempel på detta kan vara Quality Hotels som ingått ett sponsorskap med stiftelsen Friends. Friends jobbar för att stoppa mobbning och skapa ett samhälle där barn får växa upp trygga. Det är värderingar som Quality Hotels tycker är viktiga och själva arbetar efter. Precis som Friends tycker det är viktigt att man är en bra kompis, jobbar Quality Hotels med bemötandet av gästen.
– Den andra stora trenden som påverkar branschen är digitaliseringen. On demand och sociala medier där du själv väljer och följer vad du vill fungerar väldigt väl för sponsring. Tack vare spridningen i sociala kanaler kan du helt plötsligt nå rätt målgrupp, jämfört med tidigare då man var mer beroende av traditionella medier och pressmeddelanden, säger Björn Stenvad.

Fler organisationer har fått upp ögonen för möjligheten med sponsorskap. Utmaningen nu, menar Björn Stenvad, är att hitta rätt positionering.
– På vilket sätt ska vi positionera oss mot andra? Vilket erbjudande kan vi ha? Vad kan vi erbjuda tillbaka? Kan vi göra föreläsningar? Har vi så starkt varumärke att företaget kan använda vårt varumärke? Har vi attraktiva kanaler till våra målgrupper?

Ta reda på vilka tillgångar ni har för att sedan kunna börja skapa ett erbjudande.

Men hur paketerar man sitt erbjudande? Det viktigaste, enligt Björn, är att fokusera på de kommersiella värdena och se över organisationens tillgångar.
– Man kanske gör fina och fantastiska saker, men vilket kommersiellt värde har det för ett företag? Vilken kompetens finns? Kanske är organisationen duktig på frågor om barn och ungdomar, då kan det till exempel ta sig uttryck i föredrag för företag och deras personal. Utifrån värdena tittar man på en paketering som symboliserar det man kan erbjuda.

Som företag är det viktigt att ta reda på vad man vill uppnå. Sponsring är ett mångfacetterat verktyg och det kan vara ett alternativ för företag som önskar varumärkesförflyttning, eller för företag som har interna utmaningar och vill stärka kulturen.
– Det kan handla om att få en fråga som personalen kan enas om eller brinna för. Ett annat företag kanske har låg varumärkeskännedom och kan öka det tillsammans med en passande organisation.

För ideella organisationer är kanske de direkta syftena intäkter och att få produkter/tjänster i utbyte, men det kan också handla om att få andra associationer kopplade till varumärket.
– Ett annat syfte kan vara att låna kompetens kring affärsutveckling, organisation och i andra mer ändamålsinriktade frågor, där företag kan bidra med sin kunskap och kärnområden.

Så för att sammanfatta, menar Björn Stenvad, är det viktigt att göra den grundliga analysen så man förstår varför man ska jobba med sponsring och vilka erbjudanden man har.
– Hela organisationen måste vara engagerad i det här och ställa sig bakom erbjudandet. Det gäller att kunna leverera tillbaka till företagen som man väljer att jobba med.

På frågan om sponsring är dött nu när CSR kommit, säger Björn;
– Helt tvärtom! Ett företag som jobbar med CSR på riktigt tar ansvar för en rad olika områden, exempelvis miljöansvar eller ansvar för samhällsfrågor på orter där man har verksamhet. I ett så brett område som CSR kan sponsring fungera alldeles utmärkt som en komponent. Till exempel skulle ett företag som tar ett stort miljöansvar kunna samarbeta med Naturskyddsföreningen. Där skulle ett sponsorsamarbete visa att företaget är engagerade och tar del av den kompetens som Naturskyddsföreningen har.

Tänk på! Det är skillnad på gåvor och sponsring. Dels finns det gåvor från företag och sen finns det sponsorsamarbeten. Till exempel kan ett företag vid jul ge X antal kronor till en organisation, men sedan inleda ett strategiskt sponsorsamarbete där företaget får tillbaka en motprestation.

9 kommersiella värden att bygga sitt erbjudande på

 • Varumärke – vilka associationer har er organisation?
 • Kanaler – vilka kommunikationskanaler har ni till er målgrupp?
 • Målgrupp – hur ser er målgrupp ut?
 • Samhällsengagemang – hur kan företag bli en del av det samhällsengagemang som ni bedriver?
 • Profiler – vilka profiler kan ni använda i er sponsorpaketering?
 • Kompetens – vilka kompetensområden kan förpackas i ett sponsorerbjudande genom exempelvis föreläsningar?
 • Försäljning – hur kan ni driva försäljning för en sponsor?
 • Arena/ lokaler – har ni lokaler som ni kan låta en sponsor få tillgång till?
 • Nätverk – kan ni skapa ett nätverk av företag som gör det attraktivt för andra företag att bli er sponsor?

Björns steg-för-steg-guide – kom i gång med sponsorsamarbeten

 • Analysera nuläget. Vad har man för potentiella värden och tillgångar?
 • Positionera er. Ni har kanske konkurrenter på er ort eller inom ert område? Hitta er position och ta reda på hur ni ska särskilja er från andra ideella organisationer, idrottsklubbar och aktörer.
 • Utveckla ett erbjudande. Utveckla de rättigheter som behövs och sätt ihop en paketering. (Med rättighet menas de rättigheter motparten får, till exempel i att använda organisationens logotyp)
 • Gör en lista på företag som kan passa utifrån erbjudandet. Vilka branscher och företag skulle kunna passa för erbjudandet? Vilka kontakter har ni? Viktigt att samtalen som rings inte blir kalla samtal.
 • Försäljningsfas. Hur ska ni bearbeta företagen? För att få önskad effekt krävs en aktiv bearbetning av företag. Gör det gärna i samband med att ni gör en pr-kampanj riktad mot företag. En annan idé kan vara att bjuda in till ett seminarium genom ett riktat utskick till företag som ni vill samarbeta med.

Text: Sofia Carlberg