Krönika: Effektiv altruism en globalt växande rörelse

Den ideella sektorns syfte är att förbättra världen. Det är i slutändan därför vi engagerar oss, driver organisationer och donerar, samt varför effektmätning är viktigt. Men, kan vissa tänka, varför lägga energi på effektmätning när vi redan vet att vi hjälper människor? Det korta svaret är att vi sällan gör det.

Världen och problemen vi vill lösa är komplexa; det är svårt att förbättra världen. Därmed lägger vi ibland tid och resurser på insatser som inte tycks fungera och kanske till och med har en negativ effekt. Ett exempel i Sverige är kamratstödjare. Inte bara anekdoter utan även data stödjer detta: Metastudier tyder på att mer än 70% av genomförda experiment på världsförbättrande insatser – inom exempelvis global utveckling och utbildning – inte hittar någon positiv effekt.

Så, effektmätning krävs för att ta reda på att vi faktiskt gör skillnad, men det är ju även väldigt dyrt. Som tur är finns andra incitament att göra effektmätning än organisationens goda vilja. Det finns en växande global trend med givare som också bryr sig om dessa frågor och vill förbättra världen så mycket som möjligt med sina donationer. Jag är representant för en del av denna trend: effektiv altruism-rörelsen.

Effektiv altruism är en global rörelse med människor som försöker använda sitt engagemang och sina resurser för att förbättra världen så mycket som möjligt. De är öppna för att fokusera på de insatser och de problem där de kan göra mest för världen – vare sig det visas vara klimatförändringar, global fattigdom eller att förbättra djurs liv – samt använder vetenskap och evidens för att hitta så bra svar som möjligt. Hittills har rörelsen bland annat flyttat över 100 miljoner dollar genom donationer via GiveWell under 2016 och Good Ventures delade ut över 200 miljoner dollar 2017 . GiveWell gör rigorös forskning och ger rekommendationer till givare om var donationer gör störst skillnad, medan Good Ventures är en stiftelse som donerar baserat på effektiv altruism-principer.

Men, det är viktigt att inte stirra sig blind på effektmätning. Det som är centralt för en effektiv altruist är inte att effekt mäts, utan att effekten är stor. Ett viktigt medel att nå dit är att mätning, men det räcker inte. Än mer centralt är att agera på det man hittar. Att välja de sätt man angriper sitt problem med omsorg, då vissa metoder är många gånger fler effektiva än andra. Att till och med välja sitt problemområde med omsorg, då det valet tycks göra enormt stor skillnad i hur mycket man som givare eller organisation förbättrar världen. För att göra detta behövs inte göra någon egen ny studie. Däremot behöver du som organisation ett öppet sinne, kritiskt tänkande och vilja att agera på slutsatserna från dina efterforskningar.

Markus Anderljung, Effektiv altruism Sverige
Markus Anderljung, Effektiv altruism Sverige

Så, lägg energi på effektmätning – och än mer på effekt – både för att du vill göra världen bättre, men även för att det gynnar din organisation att tilltala en växande mer evidensbaserad givargrupp.

Markus Anderljung,
Generalsekreterare, Effektiv altruism Sverige

Tillbaka till nr 1 2018