Per Grankvist: Den stora avregleringen

Per Grankvist, journalist och författare

KRÖNIKA Avreglering. Ordet för tankarna till förändringarna på marknaderna för telefoni, apotek eller bilprovning, men frågan är om vi inte också kan lägga donationsmarknaden till den listan? Under hela 1900-talet skedde en majoritet av alla donationer via insamlingsorganisationer som hade en oligopolliknande ställning på marknaden. Men sedan hände något.

Runt sekelskiftet klev privata aktörer in på marknaden och erbjöd möjligheten att ge bistånd på köpet i olika former. Spektrat omfattar allt från produkter där en del av intäkterna går till välgörande ändamål, så kallad cause marketing, till innovativa affärsmodeller där ditt köp av en vara finansierar en likadan vara som skänks till någon som behöver den, så kallad buy one, give one-modeller.
Och inte nog med det: i många fall upplevde kunderna det som lättare att skänka på det här nya sättet, via företag, än att fippla med inbetalningsblanketter eller förbinda sig till årsmedlemskap i föreningar.

Samma avreglering har även skett på engagemangsmarknaden; ett medlemskap är inte längre nödvändigt för att kanalisera ett engagemang för en samhällsfråga. Twitter funkar lika bra. Och rörelser startar inte längre i Folkets hus, men på Facebook.
Sett mot denna fond framträder såväl insamlingsorganisationernas som de ideella föreningarnas ideologiska konturer tydligare än på länge. Att samla in pengar eller rekrytera medlemmar är inte lika viktigt som att kanalisera engagemang. Gör man det rätt kommer pengarna på köpet.  För vem vill inte ge till något man brinner för?

Per Grankvist
Journalist och författare till den hyllade boken Engagemang – Batman, Putnam och jag

Missa inte Pers föreläsning på Insamlingsforum 6-7 maj.