Ledare: Allt fler vill jobba med insamling

Charlotte Rydh generalsekreterare Charlotte Rydh Generalsekreterare Giva Sverige Foto: Catarina Harling

För snart 25 år sedan var jag utbytesstudent under en termin på masters-programmet på University of British Columbia i Vancouver, Canada. Det främsta skälet till att jag ville dit var att de erbjöd en kurs i ”Marketing for Non-Profit Organizations” som handlade om marknadsföring och insamling. Vid den tidpunkten en kurs som överhuvudtaget inte fanns i Sverige, men märkligt nog finns den inte ens i dag.

På FRII märker vi att det är många som gärna vill börja arbeta med insamling. Men hur skaffar man sig rätt kompetens? Insamlare, eller fundraiser, är en profession som nu finns i flera olika typer av verksamheter (ideella, universitet, kultur etc.) och med olika inriktningar. Förutom yrkeskunskap inom en eller flera delar av insamling, är det en roll som kräver förmåga att balansera många olika intressen – givarnas, organisationens, volontärers och mottagarnas –utifrån etiska, finansiella och verksamhetsmässiga perspektiv.

Trots det är det tyvärr fortfarande svårt för den som vill jobba med insamling att hitta relevant och gedigen utbildning i Sverige. Förutom FRIIs program ”Certifierad fundraiser”, vars kursplan är godkänd av European Fundraising Association och som vi gör i samarbete med Berghs School of Communication, är det magert. Forskning om civilsamhället och givande är delvis etablerat i Sverige, men det är fortfarande i begränsad omfattning och har inte slagit igenom i utbildningar på kandidat- och mastersnivå.

Som insamlare, eller som organisationer med gåvofinansiering, verkar vi i ett särskilt sammanhang. Insamling av gåvor har många likheter med försäljning och marknadsföring, och det finns mycket att hämta från den kommersiella sektorn, men i civilsamhället är det i grunden andra drivkrafter. Det är ett engagemang som bygger på frivillighet. Organisationerna är idéburna och icke-vinstdrivande. Och givande är en handling gjord utan att förvänta sig en reell motprestation. Viljan att ge en gåva bygger också på att det finns ett förtroende för att gåvorna förvaltas väl av organisationen.

En av FRIIs viktigaste uppgifter för att bidra till ett ökat och tryggt givande i Sverige är att vara en motor i kunskaps- och kompetensutveckling inom insamling av gåvor på ett etiskt sätt. Det är också centralt att öka kunskapen hos arbetsgivare och insamlare om betydelsen av att verifiera formell och informell kompetens. Professionella insamlare som kan balansera olika intressen och se olika perspektiv är en viktig pusselbit för att öka förtroendet för insamlande organisationer och en förutsättning för ett ökat givande.

Vår ambition är att FRII tillsammans med andra organisationer, akademin och forskningsfinansiärer kan driva på för att skapa helt andra förutsättningar för kunskapsutveckling och utbildning inom såväl ideell sektor som insamling och givande. En utveckling som är nödvändig både för medarbetare i branschen och för givare!

Charlotte Rydh, generalsekreterare för FRII