Ledare: Företagssamarbeten – en kassako eller ett sätt att förbättra världen?

Charlotte Rydh

Temat för detta nummer av Patos – samarbete mellan företag och ideella organisationer – kändes mitt i prick när jag nyligen lyssnade på ett panelsamtal på temat ”The New Corporate Paradigm – from Partnership to Collaboration” på IFC, en stor insamlingskonferens i Holland.

Ansvariga chefer från UNIQLO, AirBnb, Unilever och Nedbank berättade om hur de på ett strategiskt sätt utvecklar samarbeten med ideella organisationer, allt utifrån en tydlig koppling till affärsverksamheten. Och titeln speglade väl budskapet – enligt panelen pågår en förflyttning från partnerskap till att skapa meningsfulla relationer för att nå gemensamma eller överlappande mål. (fri översättning av collaboration)

Det handlar inte om att köpa sig ”goodwill” genom att associera sig med en ideell organisation, det handlar inte om CSR som ett tillägg – eller fernissa – på den ordinarie verksamheten, utan det handlar om att integrera olika hållbarhetsaspekter i produktion och leverans av produkter eller tjänster. Och det handlar inte längre om att göra detta som en isolerad enhet, utan företagen vill bedriva arbetet i samarbete med bland annat ideella organisationer. För det är först i samarbetet mellan olika parter som det kan bli verkliga effekter, oavsett om det rör bättre förutsättningar för lantbrukare, mindre miljöpåverkan eller förbättrad läskunnighet. I förlängningen effekter som påverkar företagens möjligheter att tjäna pengar.

Efter att ha lyssnat på detta, och utifrån min egen erfarenhet av att arbeta med företag som målgrupp för finansiering av olika ändamål, slogs jag än en gång av hur vi i ideell sektor, liksom i universitetsvärlden och kultursektorn, ofta har fel utgångspunkt när vi ska förhålla oss till företag som finansiärer.

Två vanliga förhållningssätt är nämligen att företag ”borde” ge pengar till ideella organisationer, eller att företagen får ett ”värde” av att synas ihop med oss i ideell sektor. Och så utformar vi erbjudanden utifrån detta. Dessa tankar är ofta baserade på att företagen har ”mycket” pengar eller att de sysslar med ”sämre” saker än vi.

Men, företag ska inte ge bort pengar!

Så om företag inte ska ge bort pengar, hur kommer det sig då att så många organisationer ändå försöker få pengar från dem? Gång på gång poängterade panelen det självklara – för att ett samarbete ska vara intressant måste det vara relevant för båda parter. Organisationens verksamhet eller ändamål måste ligga i linje med företagets affärsverksamhet och målsättningar. Och detsamma gäller för organisationen. Vi vill ju samarbeta med företag som delar organisationens värderingar och målsättningar.

Det här förhållningssättet ger helt andra möjligheter för organisationer att få utväxling på sin verksamhet än att bara se företagen som bankomater. Genom att själva först ha koll på vad vi vill uppnå, och tänkt igenom hur vi samarbetar med företag, kan vi också vara tydliga med hur just vår organisation kan bidra, vilken kunskap vi har och på vilka sätt effekter och resultat bör mätas. Det blir ett helt annat utgångsläge att gå in i ett samarbete där relevansen för både organisationen och företaget är hög. Dessutom ökar faktiskt också sannolikheten för pengar till organisationen!

Men lika mycket som ideella organisationer behöver ha en tydlig målsättning för sina samarbeten med företag, lika mycket behöver fortfarande de flesta företag utveckla sin förmåga att gå in i ett samarbete med en vilja att ta emot kunskap från organisationen och på det sättet tillsammans skapa förutsättningar och målsättningar för samarbetet.

Artiklarna i detta nummer av Patos belyser på olika sätt möjligheter men också utmaningar i samverkan mellan ideella organisationer och företag. Oavsett vad du tycker om företagens roll som världsförbättrare idag, hoppas vi att det bidrar till nya tankar och inspiration för hur ni tillsammans kan möta båda små och stora samhällsutmaningar – för utan genuin samverkan över gränser kommer vi inte att lyckas!