Ledare: Glass i stora lass

Maria Ros Jernberg Generalsekreterare, FRII

Sommaren är här och köerna till glasskioskerna ringlar sig långa. Visste du att det konsumerades glass och sötsaker för 23,6 miljarder kronor här i Sverige under 2012? Som en jämförelse kan jag nämna att samma år skänkte svenska folket 5,2 miljarder kronor till organisationer med 90-konto. Perspektiv.

De 5,2 miljarder som svenska folket skänker motsvarar 0,3 procent av hushållens totala konsumtion. Är det mycket eller lite? FRIIs motsvarigheter i Danmark och Österrike rapporterar att motsvarande siffra i deras länder är 0,4 %. Det kan tyckas vara en liten skillnad, men faktum är att 0,1 % av hushållens konsumtion 2012 var lika med 1,7 miljarder. Potential.

Maria Ros Jernberg, Generalsekreterare, FRII
Maria Ros Jernberg

Om detta och annat kan du läsa i den rapport – Finansiering av ideell verksamhet – förutsättningar, verklighet och framtid – som FRII gett ut tillsammans med PwC. Du hittar den https://www.givasverige.se/finansiering-av-ideell-verksamhet-forutsattningar-verklighet-och-framtid/” target=”_blank”>här. I rapporten pekar vi ut ett antal faktorer vi tror kan spela roll för finansiering av ideell verksamhet i framtiden. En av dessa faktorer handlar om förväntningsgapet. Ett gap mellan organisationernas uppfattning om vikten av att redogöra för hur givarnas pengar används och allmänhetens förväntningar när det gäller detta. Givarna rankar denna typ av information högre än organisationerna själva. För givarna är information om hur organisationerna använder deras pengar av avgörande betydelse och en fråga som sannolikt direkt påverkar människors förtroende för ideella organisationer. 14 % av de som skänker pengar gör det utan att egentligen ha förtroende för att pengarna når fram. Perspektiv.

Patos betyder som bekant ”att väcka eller visa känslor”. Något som väcker känslor just nu är effektrapportering. Den 30 september är sista datum för FRIIs medlemmar att visa att kraven i FRIIs kvalitetskod är uppfyllda. Och ett av kraven handlar om effektrapportering. För många organisationer är det här nytt och även om det inte är med blod, svett och tårar så är det är många som lägger ner mycket tid och kämpar för att göra en bra rapport. Frågorna är många och kanske besvaras några av dem i det här numret av Patos. Här kan du bland annat läsa om hur Mattecentrum arbetat med sin effektrapport. Jag tror att effektrapportering är en viktig del för att minska förväntningsgapet jag nyss nämnde. Jag tror att effektrapportering kommer att hjälpa både organisationer och givare att fokusera på rätt saker. Potential.

Jag önskar dig en riktigt skön sommar. Själv kommer jag att njuta av en och annan glass och det tycker jag att du också ska göra. Det är du värd. Min favorit? Pecannöt.

Maria Ros Jernberg

Generalsekreterare, FRII

maria@frii.se