Utblick och insikt

Maria Ros Jernberg, Generalsekreterare FRII

Ofta krävs det utblick för att komma till insikt. Vi behöver ta in nya perspektiv, lyfta blicken och titta på vad som händer runt omkring oss. Ett klockrent exempel på detta är en av de kampanjer som det pratades mycket om på International Fundraising Congress som gick av stapeln i Holland i mitten av oktober.

Kampanjen alla snackade om har på mindre än tre veckor visats över 2,4 miljoner gånger på YouTube. Avsändare är svenska Barncancerfonden som såg hur ett kommersiellt företag fick otrolig uppmärksamhet för en annons och såg att samma teknik skulle kunna skruvas till och bli ett verktyg i Barncancerfondens kommunikation. Utblick blev insikt.

Får du tillräckliga möjligheter till utblick? Och finns det en plan i din organisation för att ta tillvara på insikter?

Att just film är en viktig beståndsdel i många organisationers kommunikation bekräftade många av föreläsarna under International Fundraising Congress (IFC). I det här numret av Patos kan du läsa om svenska Ecpat och deras kampanjfilmer för #sopigstraffskala som har blivit riktiga delningssuccéer.  Andra ämnen som belystes av många föreläsare under IFC, och som förhoppningsvis ledde till insikter hos deltagarna, handlade om vikten av att bygga givarlojalitet (vissa saker förändras aldrig) samt nödvändigheten i att våga misslyckas, att vi inte kan vara innovativa utan att våga ta risker.

Vågar din organisation ta risker? Är det ok att misslyckas?

På senare tid har många av FRIIs medlemsorganisationer lagt mycket tid och energi på att ge givarna insikt om vad deras pengar bidrar till. Jag tänker på effektrapporteringen som numera är ett krav i enlighet med FRIIs kvalitetskod. På FRIIs medlemssidor finns länkar till alla effektrapporter och jag hoppas att dessa ska bidra till både ökad insyn och ökad insikt. Stort tack till alla er som lagt ned tid på detta och som därmed bidragit till att utveckla hela insamlingsbranschen.

Sist men inte minst måste jag uttrycka min förhoppning om att våra folkvalda politiker kommer till insikt. Insikt om att skattereduktion för gåvor är något positivt, något som kan bidra till att stärka såväl civilsamhället som samhället i stort. I regeringens budgetproposition föreslås en slopad skattereduktion för gåvor. Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2016. FRII – som drivit frågan om avdragsrätt för gåvor i många år – tycker att förslaget är mycket olyckligt och hade hellre sett att systemet fått finnas kvar, men blivit föremål för en ordentlig översyn.

I motiveringen till varför skattereduktionen ska slopas kan man läsa följande:

… ökar den ideella sektorns verksamheters beroende av enskilda personers förmåga och vilja att bidra.

Vilken utblick har lett till denna insikt? Personligen så tror jag att en del av särarten i ideella organisationer är just det faktum att vi är beroende av enskilda personers förmåga och vilja att bidra – och att det finns något positivt i det.

Film ligger ju som sagt rätt i tiden. Så jag avslutar den här ledaren med att blicka tillbaka till FRIIs seminarium om avdragsrätt för gåvor som vi höll i Almedalen för ett år sedan. Det är intressant att höra vad Miljöpartiet sa om avdragsrätt för gåvor då. Tyvärr är det inte samma sak som de säger nu. Men jag hoppas att de kommer till insikt.

Maria Ros Jernberg

Generalsekreterare, FRII

maria@frii.se