Lotteriets starka värde

Genrebild Lotteriets starka värde

Lottoringen vid fotbollsplanen eller bingotombolan i föreningslokalen. Det är kanske det första många tänker på när det pratas om lotterier i ideella organisationer. Ofta med vinster som ett paket Gevalia eller en hemmasydd grytlapp. Allt för att få in de pengar som möjliggör mer verksamhet.

Skulle vi göra en undersökning hade troligtvis en klar majoritet kopplat ihop ideella organisationer med lotterier. För många organisationer ses lotteripengarna som en självklarhet, eller något politiken skulle ha getts till ideell sektor. Det är helt fel. Sanningen är den att vi i den ideella sektorn själva – genom vår kreativitet – byggt upp lotteriförsäljningen för att helt enkelt finansiera vår verksamhet.

Därför behöver vi belysa lotteriernas betydelse oftare. Det historiska värdet av lotteriförsäljningen har satt många spår där nya drogfria mötesplatser för unga har kunnat byggas. Klubbar som Trollenäs IF har kunnat köpa nya fotbollar till träningen och hundratals läger runt om i landet. Ja, till och med Stockholm stadion finansierades delvis av lotteriförsäljning.

Ett vanligt talesätt är att inte lägga alla ägg i samma korg. För ideella organisationer innebär det att vi behöver ha flera olika sätt att finansiera vår verksamhet på. Utvecklingen har de senaste åren gått i motsatt riktning med ett minskat antal finansieringskällor. Det gör våra nuvarande finansieringsformer ännu viktigare. När det gäller lotteriverksamheten innebär det en snabb utveckling med ökad digitalisering för att möjliggöra fler verksamheter. I dag har därför paletten av verksamheter som finansieras via lotterier vuxit betydligt, bland annat med nya grenar som fattigdomsbekämpning utomlands och fler forskningsfält.

Trots all fantastisk verksamhet riskerar mattan dras undan än en gång. För många är detta en bekant situation när vi för dryga tre år sedan fick gå till försvar i en liknande fråga. Då handlade det om momsfrihet på ideell second hand, nu handlar det om våra lotterier. På nytt hotas vår finansiering på grund av EU:s oförståelse. Det gör att vi på samma sätt som i frågan om momsfrihet måste ta upp fighten. När vi år 2015 tillsammans med beslutsfattare stod upp för vår rätt till finansiering gick vi segrande ur dragkampen med EU-kommissionen. Nu behöver det ske igen.

Oavsett hur en organisation idag berörs av lotterier så handlar denna kamp i slutändan om något större. Spelutredningens utfall riskerar att ge en hävstångseffekt som kan hota flera finansieringsformer för ideella organisationer. Vi behöver också prata om vikten av oberoende, denna huvudingrediens som ger oss möjlighet att vara flexibla och ge en demokratisk skolning. Med finansiering via lotterier kan vi agera med kort varsel när behoven dyker upp och samtidigt vara uthålliga genom långsiktiga finansiering.

Nu står vi inför en prövning där den oberoende finansiering ideella organisationer byggt upp snabbt kan raseras. Om vi ska lyckas krävs samma engagemang som när frågan om moms på ideell second hand stod på agendan. Vi måste se till att beslutsfattarna – tillsammans med oss – lyfter vikten av ideella organisationer och lotterier.

Peter Moilanen, generalsekreterare för IOGT-NTOText: Peter Moilanen,
generalsekreterare för IOGT-NTO