Mattecentrum ligger i framkant

Mattecentrum, Foto: Erik Thor Mattecentrum verkar för att unga ska ha rätten att nå sin fulla potential i matematik.

I höst ska FRIIs medlemsorganisationer börja redovisa effekterna av sitt ändamålsarbete i en effektrapport. En organisation som redan har börjat med detta arbete är Mattecentrum. Vi ställde fyra frågor till deras generalsekreterare Hannah Pettersson.

1) Var det svårt att identifiera vad som faktiskt är effekten av ert arbete?
– Eftersom vi är en relativt ny förening har vårt fokus varit på tillväxt. Vi har skapat en stark nationell förening och arbetet med effekter och utvärdering av verksamheten har därför inte varit i fokus förrän nu. Därför var det helt rätt i tiden att vi nu, efter sex år av expansion och tillväxt, har börjat utvärdera och utveckla vår verksamhet mer kvalitativt. Detta gjorde såklart att vi fick börja från noll med att identifiera vad vi faktiskt ville och kunde mäta  i form av effekter och utvecklingspotential. Vi valde att fokusera på vår huvudverksamhet, det vi gör varje dag ute i räknestugorna och på Matteboken.se och på de elever, föräldrar, lärare och volontärer vi möter där. Det viktigaste som vi ska börja mäta mer kvalitativt är vad själva räknestugorna har för effekt. Vad har eleverna för upplevelse av hur deras kunskaper i och intresse för matematik har förändrats, förhoppningsvis då till det positiva. Vi vill verka för en likvärdig kunskapsinhämtning där samtliga barn och unga ska ha rätten att nå sin fulla potential i matematik. Därför är det viktigt för oss att försöka få med elevens upplevelse och deras faktiska kunskapsökning samt intressestimulering.

Mattecentrums generalsekreterare Hannah Pettersson.
Mattecentrums general-sekreterare Hannah Pettersson.
Foto: Kristina Wicksell

2) Hur har ni gått tillväga?
– Vi har varit lyckligt lottade som fick hjälp av vår huvudsponsor PwC med att påbörja arbetet. Vi började arbeta med vilka grundförutsättningar som behövs för att genomföra vår verksamhet och vad som leder till vad, så att vi bryter ner allting i de byggstenar vi har att arbeta med. Vi fick också hjälp av en engagerad volontär som varit med i räknestugorna sedan starten. Det var en fantastisk resurs eftersom han har så mycket praktisk erfarenhet och har varit med under utvecklingen och expansionen av föreningen.
Det interna arbetet bestod i att bena ut våra visioner så att vi själva var överens om vad vår vision står för och vad vi långsiktigt vill arbeta med och fortsätta utveckla. Vi jobbade även mycket med hur man skulle formulera frågor till enkäter, som är den metod som vi främst kommer att använda för att utvärdera.

3) Vad har ni lärt er?
– Att tänka på Mattecentrum utifrån mätbara effekter; går det här att mäta? Hur då? Ska vi satsa på det här – ger det verkligen någon effekt? Är det viktigt för oss att veta och så vidare. Att utvärdera oss själva och vår verksamhet bättre.

4) Tips till andra?
– Ett tips till andra som ska redovisa är att ha en utomståendes ögon på det som redovisas, man blir lätt hemmablind. Ta hjälp av en ”kompis” till er förening som läser rapporten innan ni publicerar den. Något att tänka på för givare till en organisation utifrån effektrapportens perspektiv är att unga organisationer måste börja utifrån en nollmätning och kanske inte kan påvisa effekter förrän om något/några år. Det behöver inte betyda att föreningen inte gör skillnad i samhället!

Fakta

Mattecentrum är en ideell förening som varje månad hjälper över 155 000 barn och ungdomar med matematik, helt gratis. De arrangerar öppna räknestugor i 25 städer och driver Matteboken.se. Läs mer på Mattecentrums hemsida.

Text: Annika Prine