Miljonstöd till nytänkande inom frivilligsektorn

Stina Götbrink, välgörenhetschef på PostkodLotteriet. Stina Götbrink, välgörenhetschef på PostkodLotteriet.

Engagera nya människorättsaktivister, utveckla kampen mot barnsexhandel, starta sociala investeringsfonder i Sverige och en stärkt opinion mot miljöförstöring i Östeuropa är några av de projekt som nu får miljonstöd av PostkodLotteriet.

PostkodLotteriet skänker 54 miljoner kronor till innovations- och utvecklingsprojekt inom den ideella sektorn. Sammanlagt får sju organisationer dela på pengarna.

– Inom näringslivet är investeringar i affärsutveckling och innovation en självklarhet. Det är ofta svårt men helt avgörande för långsiktig framgång och överlevnad. Men inom ideell sektor finns sällan samma finansieringsmöjligheter att investera tid och pengar i utveckling. Det vill vi vara med och ändra på, säger Stina Götbrink, vice vd på Svenska PostkodLotteriet.

Varför tror du att det inte finns samma möjligheter inom ideell sektor att investera tid och pengar i utveckling?

– Jag tror att majoriteten av givarna vill se att pengarna går direkt till det uttalade ändamålet, och att många givare saknar kunskap om att en investering i verksamheten idag ger långt större resultat på sikt. Här ser jag en stor utmaning för ideell sektor att pedagogiskt förklara vikten av att den kan innovera för att möta framtida utmaningar. Därtill är ju risken i oprövade verksamheter och metoder alltid en faktor som försvårar. Det är svårt för den enskilda organisationen att förklara misslyckade satsningar. Men risktagande är ju en förutsättning för utveckling.

Är det också därför det blir fler sociala entreprenörer?

– Jag tror att det sociala engagemanget ligger i tiden, och att vi kommer att se många innovativa sociala entreprenörer framöver. Här blir det viktigt att lyfta förebilder som kan inspirera andra.

De organisationer som får ta del av stödet:

Amnesty International – tio miljoner kronor för att fostra nästa generations människorättsaktivister som kan arbeta via internet.
Greenpeace – tio miljoner kronor för att bygga upp arbetet i Öst- och Centraleuropa med fokus på klimat- och energifrågorna.
Läkare Utan Gränser – tio miljoner kronor för att ta fram nya lösningar för sjukvård i svåra miljöer, exempelvis ett mätinstrument som garanterar kvalitet på vaccin när det väl ska användas.
Fryshuset – åtta miljoner kronor för att för första gången starta och pröva sociala investeringsfonder i Sverige, och visa på en konkret och mätbar samhällsvinst.
We Effect – sex miljoner kronor för att öka engagemanget mellan svenska givare och de som får stöd i projektländer.
Alzheimerfonden – sex miljoner kronor för att öka fondens insamlingsvolym via annonser och marknadsföring kring demensforskning.
ECPAT Sverige – fyra miljoner kronor för att utveckla kampen mot barnsexhandel.

Text: Annika Prine