Mitt nyårslöfte för 2016

Maria Ros Jernberg, Generalsekreterare FRII

Midvinternattens köld är hård, stjärnorna gnistra och glimma. Alla sova i enslig gård djupt under midnattstimma. Månen vandrar sin tysta ban, snön lyser vit på fur och gran, snön lyser vit på taken. Endast insamlaren är vaken.

I skrivande stund känns den bild som Viktor Rydberg målar upp väldigt avlägsen. Lite frost kanske gnistrar och glimmar, men än så länge lyser vintern med sin frånvaro. Men julen står för dörren och det finns många insamlare runt om i vårt avlånga land som är lite extra vakna. Den kanske viktigaste insamlingsperioden under året inträffar just nu, och många är de som funderar på om målen ska nås och om höstens stora fokus på den rådande flyktingkatastrofen kommer att påverka julinsamlingarna – och i så fall på vilket sätt. Faktiskt är det så att det under hela 2015 varit en hel del frågor som hållit landets insamlare extra vakna. Och det kommer sannolikt att bli likadant under 2016. Att arbeta med insamling handlar i dag inte bara om att kunna hantverket. Du måste även förstå vad som händer i omvärlden och identifiera vilka faktorer som kan komma att påverka din organisations möjlighet att finansiera sin verksamhet.

Under våren var det mycket fokus på Skatteverkets nya tolkning gällande moms på ideell second hand. Ett dråpslag mot flera av civilsamhällets organisationer som i och med den nya tolkningen riskerade att förlora stora delar av sitt överskott från second hand-verksamheten. Efter månader av påverkansarbete och förhandlingar med politiska företrädare presenterades såväl en kortsiktig som en långsiktig lösning och från och med 1 januari 2016 träder en ny lag i kraft som gör att ideella föreningars second hand-verksamhet återigen blir befriad från moms.

Den 1 januari 2016 är det tyvärr även en annan lag som förändras. Då slopas möjligheten till skattereduktion för gåvor, efter beslut i riksdagen den 25 november. Denna fråga har engagerat många insamlare och organisationer under året och den har även skapat en hel del uppmärksamhet bland allmänheten och i media. FRII har tillsammans med sina medlemmar bedrivit ett aktivt påverkansarbete, men tyvärr nådde vi inte ända fram.

Under hösten 2015 tillsatte regeringen en utredare som ska se över spel- och lotterilagstiftningen. En oerhört komplex och svår fråga som fler och fler ideella organisationer nu fått upp ögonen för och som kan komma att påverka framtida finansiering för en mängd organisationer i svenskt civilsamhälle. För att göra civilsamhällets röst hörd har ett antal organisationer valt att samverka i en allians där FRII är en av de aktiva organisationerna. Frågan gällande utformningen av framtidens spel- och lotterimarknad kommer att vara högaktuell under 2016 och kommer garanterat att hålla både en och två insamlare vakna.

En annan fråga som kommer att hålla många insamlare vakna under 2016 är EU:s nya dataskyddsförordning som kommer att beslutas om under 2016. FRII har genom sitt medlemskap i European Fundraising Association försökt att påverka skrivningarna i den nya förordningen och under 2016 kommer vi att hjälpa våra medlemmar med att förstå vad den nya förordningen innebär i praktiken.

Under hösten drogs våra blickar mot Medelhavet och situationen för de människor som flyr sitt hemland på grund av krig och förföljelse. Svenska folket öppnade sina hjärtan och visade sitt engagemang genom att skänka såväl pengar som tid, kläder och andra förnödenheter. Vi såg också ett genombrott när det gäller privata initiativ och de etablerade organisationerna fick en hel del att fundera över när det gäller människors sätt att engagera sig och deras syn på vad som är effektiv katastrofhjälp. Alla lärdomar är inte dragna än och vi tar med oss erfarenheterna och frågeställningarna in i 2016.

Och på tal om 2016 är det kanske på sin plats att avlägga ett nyårslöfte. Mitt nyårslöfte är att FRII ska göra sitt bästa för att stötta sina medlemmar i de frågor som kan komma att påverka medlemmarnas förmåga till finansiering. Vi ska finnas där som ett stöd i arbetet med att förstå omvärlden och allt det som kan komma att påverka era insamlingar. Vi kommer inte att kunna göra allt och vi kommer att behöva prioritera, men vi finns här.

Sist men inte minst önskar jag alla insamlare och alla organisationer en framgångsrik julinsamling. Tack för allt arbete ni lägger ner för att göra världen bättre. Och tack till dig som ger, till dig som bidrar till alla de olika ändamål som tillsammans gör att vi kan blicka framåt mot 2016 med hopp om att världen kommer att bli bättre.

Med önskan om en riktigt god och fridfull jul.

Maria Ros Jernberg
Generalsekreterare FRII
maria@frii.se