Mörka moln och ljusare tider

Maria Ros Jernberg, generalsekreterare FRII

Äntligen är det vår. Även om det fortfarande finns risk för vädermässiga bakslag så går vi definitivt mot ljusare tider. Ett exempel på detta kan du läsa om i den rapport som FRII tillsammans med PwC släppte i mitten av mars. Där framgår det att den genomsnittliga månadsgåvan för de som skänker via autogiro har ökat från 131 kr per månad 2012 till 170 kr per månad 2013. En exceptionell ökning.

I samma rapport ser vi också att det finns en potential för ideella organisationer och företag att mötas i gemensamma projekt som kan bidra till finansiering av organisationernas verksamhet. Läs mer om #friirapporten här. Sist men inte minst hör jag många organisationer som säger att insamlingsresultaten för 2014 ser väldigt positiva ut. 2013 var ett rekordår för många, men frågan är om inte 2014 gick ännu bättre? I slutet av maj beräknar vi att vi kan visa hur mycket ljusare tillvaron blivit utifrån insamlingsperspektiv.

När det gäller utvecklingen av civilsamhällets möjligheter till finansiering är det tyvärr inte bara ljusare tider. Vi ser mörka moln torna upp sig i horisonten. Jag brukar inte bli anklagad för att vara pessimist, men just nu är jag bekymrad. Bekymrad över bristen på helhetsperspektiv och konsekvenstänkande. Jag tänker på regeringens förslag om att slopa skattereduktion för gåvor. Jag tänker på det faktum att Skatteverket kommit med nya utlåtanden om moms på ideell second hand och tvingar en mängd verksamheter att momsregistrera sig. Finansministern har lovat att momssituationen ska lösas, men i skrivande stund har vare sig en kort- eller långsiktig lösning presenterats.

Sist men inte minst pågår en politisk diskussion om att föra in spellicenser på den svenska spelmarknaden. Det sistnämnda får högst sannolikt negativa konsekvenser för de organisationer som idag har intäkter från lotterier. De här tre frågorna måste ses i ett sammanhang eftersom de alla tre riskerar att drastiskt minska intäkterna till svenskt civilsamhälle. Intäkter som behövs för att kunna driva en mängd viktiga verksamheter.

Regeringens politik för civilsamhället har målet ”att villkoren för civilsamhället som en central del av demokratin ska förbättras”. Jag vill veta hur våra politiker tänker att man ska förbättra villkoren för civilsamhället när det just nu känns som att mattan bit för bit rycks undan. Bristen på helhetsperspektiv när det gäller finansieringsfrågorna riskerar att drabba civilsamhället på ett mycket negativt sätt.

Jag vill ha en dialog som bidrar till att skingra de mörka molnen. En dialog som gör att vi kan se framåt. Mot ljusare tider.

För mig handlar hela civilsamhället i mångt och mycket om ljusare tider. Att all den verksamhet som bedrivs leder till ljusare tider för människor, djur och natur. Det är till och med så att civilsamhället bidrar till att skingra många av de mörka moln som finns i vår omvärld. Därför skulle det vara väldigt olyckligt om intäkterna till sektorn minskade med 250 miljoner kronor per år. Försiktiga beräkningar pekar på att intäkterna kommer att minska med just så mycket om skattereduktion för gåvor slopas. Hjälp oss därför att stoppa regeringens förslag att slopa skattereduktion för gåvor. Gå in på www.250miljonersfragan.se och visa ditt stöd. Skriv under, sprid och ta ställning. Din underskrift och ditt engagemang kan vara värt 250 miljoner. Du kan bidra till ljusare tider.

Tack.

Maria Ros Jernberg, generalsekreterare FRII