Musikhjälpen – succé sju år i rad

musikhjälpen gänget Kodjo Akolor, Linnea Henriksson och Petter Alexis Askergren Programledartrion Kodjo Akolor, Linnea Henriksson och Petter Alexis Askergren. Foto: Sveriges Radio

Musikhjälpen genomförde i december 2014 sin sjunde säsong, och succén fortsätter. Robert Frisk som är projektledare för Musikhjälpen svarar på fyra frågor.

Musikhjälpens programledare 2014: Kodjo Akolor, Linnea Henriksson och Petter Alexis AskergrenVarför tror du att Musikhjälpen blivit så framgångsrikt?
– Musikhjälpen handlar om att skapa engagemang. Publiken känner att de kan vara en del av programmet och bidra till innehållet genom att de startar egna insamlingar, och faktiskt också bestämmer musiken under de 144 timmar som programmet pågår. Vi försöker hela tiden vara nyskapande både vad gäller innehållet och att vi testar nya plattformar där publiken kan bli delaktiga och bidra. En annan viktig sak med Musikhjälpen tror jag är att man känner att ”det lilla räcker” Man kan sälja bullar utanför mataffären eller bara önska en låt. Man tar ställning själv till HUR man vill bidra och oavsett hur mycket pengar man har så kan man vara med.

Robert Frisk, projektledare för Musikhjälpen
Robert Frisk. Foto: SR

Vilket är Musikhjälpens huvudsakliga syfte och vilken är den huvudsakliga målgruppen?
– Musikhjälpen handlar framförallt om att vara folkbildande och höja människors kunskap om en undanskymd humanitär katastrof. En stor del av innehållet under de 144 timmar som sändningen pågår handlar just om temat. Vi har även ett utbildningsmaterial till skolor om temat. Så att samla in pengar är en del, att informera om varför det behövs är minst lika viktigt. Under Musikhjälpen är det Radiohjälpen som står för insamlingen. Sveriges Radio och SVT står för radio- och tv-produktionen av själva programmet. Samarbetet med Radiohjälpen är en del av Sveriges Radios och SVT:s insats i att upplysa om hjälpbehov, i linje med Radiohjälpens vision kring mänsklig utveckling och humanitärt bistånd. Målgruppen för Musikhjälpen är densamma som P3 har, 15-34 år.

En vanlig fråga från givare är ”kommer pengarna verkligen fram”? Får ni den frågan och hur hanterar ni den i så fall?
– Ja den frågan får vi ofta. Pengarna som samlas in går till Radiohjälpen som i sin tur fördelar dem mellan projekt och organisationer som jobbar med årets tema. Radiohjälpen granskar alla projektansökningar och väljer ut de bästa projekten, och de följer sen upp att pengarna används på rätt sätt. Varje år i maj sänder vi Musikhjälpen ”återträffen”, ett program där programledarna bjuder in olika organisationer som fått pengar och som berättar vad de ska användas till. Vi försöker i alla delar vara så transparenta som möjligt mot publiken, det gäller även de insamlade medlen.

Hur tror du att framtiden ser ut för Musikhjälpen?
– Vi märker att intresset för Musikhjälpen fortfarande växer, men vi får aldrig slå av på takten med att vara nyskapande. Musikhjälpen riktar sig till en ung publik, och vi måste hela tiden förstå publikens behov, ta vara på de plattformar där de är och ha ett innehåll som fångar målgruppen.

Musikhjälpen engagerar, Kodjo Akolor, Linnea Henriksson och Petter Alexis Askergren
Musikhjälpen 2014 väckte ett stort engagemang.

 

Text: Karin Hallengren