Nedkyld efter en lång varm sommar

Maria Ros Jernberg Generalsekreterare, FRII

”A middle-class wet T-shirt contest for armchair clicktivists”. Dessa ord användes i The Daily Telegraph för att beskriva det fenomen som gjort att sociala medier fullkomligt svämmats över av filmer där människor häller isvatten över sig i syfte att uppmärksamma ALS.

Själv har jag blivit utmanad i The Ice Bucket Challenge av två olika personer och häromdagen laddade jag upp min film på Facebook. Brrr… Men jag kan inte låta bli att fundera över den här typen av utmaningar. Vad säger det om oss människor? Är det detta som numera krävs för att vi ska öppna våra plånböcker? Och vad får det för konsekvenser på längre sikt? Missförstå mig rätt. Jag gläds oerhört åt den uppmärksamhet ALS har fått och framförallt gläds jag åt de fantastiska insamlingsresultat som utmaningen lett till. Resultaten kan du läsa om i det här numret av Patos. Men den här typen av fenomen gör också att vi behöver fundera över människors drivkrafter och engagemang. Kommer ideella organisationer att kunna skapa en långsiktigt hållbar insamlingsverksamhet om man hela tiden måste vara på jakt efter ”the next big thing”? Jag tror att vi som bransch har många spännande diskussioner framför oss.

Maria Ros Jernberg, FRIIs generalsekreterare, i den virala insamlingen ALS Ice Bucket Challenge
Maria Ros Jernberg, FRIIs generalsekreterare, är en av miljontals personer som deltagit i den virala insamlingen ALS Ice Bucket Challenge.

En annan kalldusch, fast av helt annat slag, kom när Socialdemokraterna presenterade sitt valmanifest. Vi har länge känt till att de inte är några stora anhängare av avdragsrätt för gåvor. Men förhoppningen har ändå funnits att de trots allt skulle ge avdragsrätten en chans. Vissa Socialdemokratiska röster har uttalat sig försiktigt positivt och sagt att den begränsade avdragsrätt vi har idag har stärkt den ideella sektorn mer än det allmänna skattebortfallet. Men nu är kallduschen ett faktum och Socialdemokraterna har tydligt meddelat att de avser att slopa avdragsrätten om de vinner valet. I det här numret av Patos kan du läsa om riskanalys och krisberedskap. För de organisationer som har givare som idag utnyttjar skattereduktion för gåvor krävs nu en rejäl dos riskanalys. Hur ska kommunikationen till givarna se ut om möjligheten till skattereduktion försvinner? Vilka risker finns och hur ska det hanteras? FRII följer utvecklingen och om det blir skarpt läge med en avveckling av avdragsrätten kommer vi självklart att ge stöd till de organisationer som påverkas. Men än så länge finns avdragsrätten och vi kanske kan sätta vårt hopp till Miljöpartiet som i sitt valmanifest skriver följande: ”Vi vill bryta civilsamhällets beroende av projektbidrag och därför fördela en större del av resurserna genom föreningsstöd och annan långsiktig finansiering.” Annan långsiktig finansiering skulle ju kunna vara avdragsrätt för gåvor. Eller vad säger ni, MP?

Även Alliansen har presenterat sitt valmanifest. Här kan vi se att man tagit till sig av delar av den kritik som branschen framfört mot systemets utformning. Alliansen vill ta bort ansöknings- och årsavgiften för organisationer som ansöker om respektive godkänns som gåvomottagare. Detta initiativ är mycket välkommet. Däremot finns det ingenting i manifestet som signalerar en utvidgning av avdragsrätten i form av förändrade ändamål och beloppsgränser. Så oavsett valresultat kommer det finnas jobb för FRII när det gäller frågan om avdragsrätt. Vi ger inte upp!

Maria Ros Jernberg

Generalsekreterare, FRII

maria@frii.se