Nu måste regeringen agera!

Genrebild Lottery ticket with a marked number and a pen

–  Regeringen måste agera och sätta igång processen med EU så att civilsamhället vet vilka förutsättningar som råder på spelområdet i framtiden!  Det säger Simon Holmesson som är politisk sekreterare på IOGT-NTO  och projektledare för spelfrågor för FRII.

I mars 2017 presenterade den så kallade Spelutredningen sitt förslag och Patos ägnade flera artiklar åt frågan (Läs mer här). Nu har remisstiden gått ut, samtidigt som regeringen meddelat att en proposition kommer att läggas redan i mars 2018. 

Totalt har över 200 remissvar lämnats på utredningen, de flesta från myndigheter och organisationer, men flera internationella spelföretag har också lämnat svar.  

Simon Holmesson, IOGT-NTO.
Simon Holmesson, IOGT-NTO.

–  Idag är det helt andra tongångar från Betsson och de andra spelföretagen. Under utredningens gång var beskedet att lotterimarknaden inte var intressant. Nu vill de ta ytterligare marknadsandelar. Därför vill de få bort den ensamrätt på vissa spel som enligt utredningens förslag är förbehållen ideella aktörer, fortsätter Simon Holmesson. 

Skulle detta bli allvar så innebär det en drastiskt minskad finansiering för alla de organisationer som delfinansierar sin verksamhet med lotteriinkomster.  

–  Jag är inte förvånad över hur de kommersiella spelföretagen agerar. De vill ta ytterligare marknadsandelar – på samma sätt som de utan tillstånd tagit sig in på den befintliga marknaden. Därför måste vi vara extra tydliga med den roll som de ideella organisationerna spelar och hur viktiga lotterier är för finansiering av vår verksamhet, menar Simon Holmesson. 

Förhandsbesked från EU viktigt

En annan central fråga är vad EU anser om den föreslagna, svenska modellen. Här är det viktigt att regeringen begär ett informellt förhandsbesked, det som brukar kallas en prenotifiering från EU. Risken finns annars att EU i efterhand kan kräva återbetalning av medel från det svenska civilsamhället. 

Vi behöver veta vad som gäller innan Sverige får en ny lagstiftning. Och det är viktigt att detta sker snart, eftersom en proposition ska presenteras redan i mars 2018.

Som ett led i det arbetet har FRII tillsammans med Riksidrottsförbundet och Forum för ideella organisationer skapat kampanjen Dubbelvinsten (dubbelvinsten.nu) En namninsamling har genomförts och lämnats över till den ansvarige ministern Ardalan Shekarabi. Under hösten kommer ytterligare kampanjarbete att genomföras, bland annat på sociala medier. För som Simon Holmesson konstaterar: 

– Trots att politikerna pratar om civilsamhällets betydelse så vill man inte prata om hur vi ska finansieras. Därför är kampanjen Dubbelvinsten så viktig, med den visar vi att verksamhet och finansiering hänger ihop och att lotteriverksamheten många gånger är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra det arbete samhället vill att vi ska göra. 

Text: David Isaksson 

Fotnot: FRII:s remissvar kan du läsa här