Framgång med omvärldsbevakning

Guide för framgång med omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning är viktigt eftersom vi behöver ha koll på den värld vi verkar i. Utan denna koll fattar vi beslut grundat på hur vi önskar att omvärlden ska se ut eller agera, något som sällan stämmer överens med hur verkligheten faktiskt ser ut.

Kanske fastnar vi då i det klassiska inifrån och ut-perspektivet, och tycker sedan att det är märkligt att inte pengarna rullar in, eller att det där enorma engagemanget inte väcks. Med omvärldsbevakning får vi möjlighet att lyfta blicken, förstå vår omvärld, och fatta bra beslut utifrån den kunskapen.

Många tycker att det är svårt att veta exakt vad och hur mycket man ska omvärldsbevaka och det är ett område som kan kännas stort och ogripbart. Nedan följer några områden som vi tycker är viktiga att ha koll på och som du kan utgå från.

Spana efter trender som påverkar din organisation

Trendspaning kan användas för att fatta beslut om organisationens framtid, till exempel gällande vad vi erbjuder våra målgrupper. Om vi inte anpassar vårt utbud till vår omvärld kommer vi att få stora problem. Omvärldsspaning hjälper oss att lyfta blicken och tänka utifrån de behov som våra målgrupper har, istället för våra egna. Om alla till exempel numera räknar med att kunna betala med Swish, ja då är det lämpligt att tillgodose det behovet.

När man trendspanar är det bra att ha lite is i magen. En trend skapas inte av en enstaka händelse, utan det vi letar efter är mönster. Utifrån de mönster vi ser, fattar vi sedan genomtänkta beslut. Trendspaning ska inte kännas som att jaga efter vinden.

Spana på din bransch och vad de organisationer som liknar din gör

Genom spaning kan man bilda sig en uppfattning om potentialen på sin marknad samt vad de organisationer som går bäst gör för aktiviteter. Här finns mycket att lära.

En kampanjstart bör till exempel alltid föregås av en omvärldsbevakning. Hur ligger det till inom frågan vi vill gå ut i? Vad säger och gör andra organisationer inom frågan? Hur viktig är frågan i allmänhetens ögon just nu? Går det att bedriva insamling i frågan? Hur ser det politiska läget ut, vilka förändringar är realistiska att kräva?

Omvärldsbevakningen används som ett beslutsunderlag inför utformandet av kampanjen. Under kampanjens gång har vi sedan mätpunkter som vi följer, till exempel hur mycket media får frågan och hur blåser de politiska vindarna?

Spana efter nyheter och andra händelser som påverkar era frågor

Det är viktigt att hålla koll på nyhetsflödet, både gällande det som skrivs om ens frågor och det som skrivs om organisation som sådan. Når vi fram på det sätt vi vill? Få vi det utrymme vi eftersträvar? Det finns verktyg att ta hjälp av, både för att hålla reda på traditionell media och social media men även utan sådana verktyg bör man ändå kunna hålla sig á jour inom sina frågor. En större medial händelse kan till exempel vara en möjlighet till insamling. Den kan också ge tillfälle till en debattartikel. Genom att haka på aktuella händelser i sin omvärld, når vi lättare ut till våra målgrupper. Omvärldsbevakning hjälper oss alltså med tajming.

Text: Karin Hallengren