Över 1,1 miljarder till en bättre värld

Svenska Postkodlotteriet

Den 20 februari delade Svenska Postkodlotteriet ut hela sitt överskott för 2013 till sina numera 49 förmånstagare. Fem nya förmånstagare har tillkommit; Mentor, Håll Sverige Rent, Hjärnfonden, Operation Smile och Svenska Afganistankommittén.

Totalt 1 109 606 974 kronor fördelades på följande områden:

  • Barns rättigheter: 172 miljoner kronor
  • Natur och miljö: 111 miljoner kronor
  • Hälsa, forskning och utbildning: 150 miljoner kronor
  • Människor i utsatta situationer: 358 miljoner kronor
  • Kultur: 110 miljoner kronor

Läs mer på Postkodlotteriets hemsida.