Oxfam vill bekämpa fattigdomen

Nu tar den brittiska insamlingsorganisationen Oxfam plats i Sverige.
– Sverige är en viktig marknad för att hjälpa oss att bekämpa fattigdomen i världen, säger Phaedra Mensen, ledamot i Oxfams svenska styrelse.

Phaedra Mensen, ledamot i Oxfams svenska styrelse
Phaedra Mensen

Alla som har rest eller bott i Storbritannien känner säkert till Oxfams second hand-butiker, som likt svenska Myrorna skänker vinsten till goda ändamål. Sedan ett år finns Oxfam även i Sverige och samlar in pengar för att bekämpa fattigdom i världen.
– Responsen har varit mycket positiv. Den svenska marknaden var helt klart redo för en ny insamlingsorganisation, säger Phaedra Mensen, ledamot i Oxfams svenska styrelse.

Den brittiska hjälporganisationen, som grundades i Oxford 1942, arbetar med livräddande katastrofinsatser, långsiktiga utvecklingsprojekt och internationella påverkanskampanjer runt om i världen. I Sverige kommer det än så länge inte att finnas butiker, utan man utgår enbart från insamling.

Svenskarna är engagerade och ligger i framkant när det gäller utvecklingsfrågor. Vi såg också att det fanns plats och intresse för ytterligare insamlingsorganisationer och därmed för Oxfam.

Oxfam har tittat på Sverige under flera år, men arbetet drog i gång på allvar hösten 2011 när man började kartlägga om det fanns plats för Oxfam här. I november 2013 registrerades Oxfam som insamlingsorganisation och en lanseringskampanj genomfördes i juni 2014.

Nadia Forslund, tf generalsekreterare för Oxfam Sverige
Nadia Forslund

– Vi vill engagera svenska folket i Oxfams viktiga frågor. Det finns ett stort behov av att samla in pengar till Oxfams ändamål, säger Nadia Forslund, tf generalsekreterare för Oxfam Sverige.

Nu pågår det hårda arbetet med att bygga upp Oxfams varumärke här i Sverige. Men hur bryter man igenom insamlingsbruset? Det är inget som görs av sig självt, säger Nadia Forslund.
– Det krävs mycket kreativitet för att nå ut. Det finns många olika organisationer där ute och Oxfams varumärke är ännu inte så starkt i Sverige, därför måste vi vara extra smarta för att få människor att bli engagerade.

Nadia Forslund säger att det gäller att tänka kreativt. Vilka frågor ska Oxfam fokusera på? Hur ska man synas? Hur ser rekryteringsmaterialet ut?

Vi jobbar mycket med att få våra rekryterare att känna sig viktiga. Vi utbildar dem och visar dem att de gör ett bra jobb och att de är viktiga.

Oxfams policy är att för varje insamlad 100-lapp går 90 kronor direkt till programverksamheten och resterande tio procent till insamling och administration. Oxfam Sverige har ett 90-konto, vilket betyder att Oxfam kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Organisationen har valt att huvudsakligen kommunicera med sina givare via digitala och sociala medier.
– Det är väldigt effektivt. Vi är försiktiga och smarta med hur vi hanterar våra insamlade pengar och kan inte lägga miljontals kronor på marknadsföring, men med tanke på hur bra det har gått i Sverige är vi väldigt nöjda, säger Phaedra Mensen.

Oxfam har arbetat en del med pro bono-tjänster, bland annat med advokatbyrån Vinge. De har också fått rabatterade kampanjer i Dagens Nyheter.
– Men det finns ju både för- och nackdelar med pro bono. Eftersom vi har krav från Oxfam internationellt kan vi inte kommunicera hur som helst. Om vi går in i ett hundraprocentigt pro bono-samarbete är det svårt att ställa krav. Det gäller att samarbetet är givande för såväl Oxfam som för företaget i fråga – men främst för det slutgiltiga målet att bekämpa fattigdom och orättvisor, säger Nadia Forslund.

Fakta Oxfam

Oxfam är en internationell hjälporganisation som arbetar med människor mot fattigdom och orättvisor i över 90 länder. Oxfam grundades i Oxford 1942 av en grupp akademiker och aktivister. Organisationen gick då under namnet the Oxford Committee for Famine Relief, vilket senare förkortades till Oxfam. Oxfams vision är en värld utan fattigdom, där alla människor kan äta sig mätta och har makt att påverka sin egen livssituation. I framtiden vill man bland annat satsa på insamlingsmarknader som Thailand, Sydkorea och Brasilien.

 

Text: Caroline Engvall