På Lika Villkor

Rädda Barnens satsning På Lika Villkor har funnits sedan 2008 och är ett CSR-projekt under ständig utveckling. Kraven på de företag som vill delta är höga och målet är att arbetet ska leda till lokalt ägd och långsiktigt förankrad verksamhet.

Rafif Makboul, nationell samordnare på Rädda Barnen
Rafif Makboul

På Lika Villkor handlar om att boende i socioekonomiskt utsatta bostadsområden skapar verksamheter för att påverka sin situation, berättar Rafif Makboul som är nationell samordnare på Rädda Barnen.
– Inom På Lika Villkor arbetar vi med förbättrade uppväxtvillkor för barn och unga i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Vi vill undvika att arbeta ”utifrån och in”, att ha verksamheter för målgruppen i stället för med. Därför bygger allt vårt arbete på att låta de boende själva definiera de behov som finns och de lösningar som de vill se. De boende är motorn i arbetet, Rädda Barnen och företagen som ingår bidrar med kunskap och möjliggör en plattform för påverkan, säger Rafif Makboul.

På Lika Villkor arbetar med ungdomar och föräldrar som mobiliseras i olika forum, exempelvis Tjejforum och Föräldraforum. Inom Tjejforum har unga tjejer själva, med stöd av Rädda Barnen, fått till en egen mötesplats där unga tjejers rättigheter står i centrum. Inom Föräldraforum träffas föräldrar regelbundet för att exempelvis påverka barnens utbildning i skolan.

Rädda Barnen har genom projektet lyckats vända en negativ trend av misstroende mot projekt i området, och istället har de boende nu ett stort förtroende för Rädda Barnen. De uppskattar att Rädda Barnen inte kommit med färdiga koncept utan istället arbetat behovsorienterat, utifrån lokala ägarskap, och för långsiktig förändring.

Företagens medverkan

Enligt Marie Dahlgren, chef för företagssektionen på Rädda Barnen, hade Rädda Barnen inte kunnat förverkliga På Lika Villkor utan de företag som ingår i projektet. Det hade inte heller gått att genomföra enbart med sponsorpengar, utan företagens engagemang är nödvändigt. Det gemensamma målet är att skapa samhällsnytta.

Marie Dahlgren, chef för företagssektionen på Rädda Barnen
Marie Dahlgren

– Tidigare har vi fått in pengar till en aktivitet, varit tacksamma, och sedan avrapporterat. Nu köper företagen in sig i problembilden och blir en del av lösningen. Sponsring kommer att fortsätta behövas parallellt med CSR, men om företag vill bidra till samhällsförändring så är detta rätt väg, säger Marie.

I steg två av projektet, som kommer att dra i gång i Borlänge i augusti, kommer en ny pilot för samarbetsmodellen att se dagens ljus. De medverkande företagen kommer att bidra med sin kompetens baserat på de boendes behov. Det betyder att företagen bland annat kommer ha cv-verkstad för unga. Valet föll på just Borlänge eftersom det är en stad som länge kämpat med barnfattigdom. Här finns också en engagerad kommunledning.

Om man som företag vill vara med i På Lika Villkor måste man vara med i minst tre år och man måste bidra med minst en miljon kronor. De företag som just nu är med i projektet är sedan länge kända i CSR-sammanhang, som Accenture och IKEA, och fler är på väg in.

På frågan om vad som gör Marie mest stolt med På Lika Villkor är att hon är övertygad om att projektet bidrar till samhällsförändring, på riktigt. Projektet gör skillnad för barn. Rafif svarar med eftertryck på samma fråga: Allt!

Sedan berättar hon att hon varit referens till minst 20 barn som varit med i projektet och som fått jobb. Hon berättar om hur en kille vars mamma fått möjlighet att delta i Föräldraforum säger ”Ni har förändrat min mamma” och hon berättar om hur stolt hon är att projektet växer.
– Tjejforum finns på sju platser nu, det gör mig stolt, säger Rafif.

På Lika Villkor – nu är det möjligt

Marie menar att ett projekt som På Lika Villkor inte hade kunnat bli verklighet för 15 år sedan. Det företagen framför allt lärt sig under de senaste 15 åren är att CSR leder till affärsnytta. Fortfarande är det dock så att ett projekt som På Lika Villkor inte passar alla, eftersom olika företag kommit olika långt i sin CSR-mognad.

Hur ska man då göra om man som organisation vill få i gång en liknande samverkansmodell med företag? Enligt Marie måste man vara beredd på att det är en lång resa innan man är på banan. Det tar tid och man måste också våga. Man måste vara beredd på att man kommer att få många nej och man måste därför vara uthållig. ”A no is not a never”, hälsar Marie. Man måste inse att det är ett annat sätt att samverka med företagen och att det tar tid. Företagen blir inte en pengapåse utan det handlar om delat värde. Det gör införsäljningen svårare, men det ger också i slutändan mer.

Text: Karin Hallengren