PostkodLotteriet nöjda med utredningen

På PostkodLotteriet är man nöjda över utredarens förslag som ger fortsatt skattefrihet till föreningsdrivna lotterier. Orosmolnet är om EU inte skulle godkänna förslagen i utredningen.

– Det skulle leda till halverade intäkter för civilsamhället, säger Anders Årbrandt som är vd för Novamedia Sverige, det företag som driver PostkodLotteriet.

PostkodLotteriet har ingått i den referensgrupp som funnits knuten till utredningen. Anders Årbrandt tycker också att utredningens förslag är väl genomarbetat då det tagit hänsyn till de särarter som finns när det gäller lotterier. Förslaget innebär att lotterimarknaden delas upp i tre olika typer av lotterier, varav föreningsdrivna lotterier är en.

PostkodLotteriet är den största enskilde aktören i Sverige när det gäller föreningsdrivet lotteri, och betalar årligen ut ca 1 miljard kronor till olika organisationer, som de sedan fritt kan använda utifrån sina behov.

Anders Årbrandt.
Anders Årbrandt.

– PostkodLotteriet bygger på övertygelsen om att ett starkt civilsamhälle är en förutsättning för en bättre värld. Därför går överskottet från försäljningen till 53 ideella organisationer. Det är med andra ord inte vi som utför de världsförbättrande insatserna, utan vi möjliggör deras arbete. Vi är duktiga på att sälja lotter, det är vår roll, fortsätter Anders Årbrandt.

2005 startade PostkodLotteriet i Sverige. Under de år som gått sedan dess har man byggt upp en helt dominerande ställning inom ramen för föreningsdrivna lotterier. Verksamheten har inte varit okontroversiell. Kritiken har stundtals varit hård när det gäller höga löner till chefer och de affärsmetoder som lotteriet använt sig av, liksom när det gäller banden till Clinton Foundation.

– Vi har marknadsmässiga löner. Vinstmarginalen är på 4 %, vilka går till aktiebolaget och till stiftelsen. Det är en väldigt liten summa i förhållande till de pengar som går till den ideella sektorn, menar Anders Årbrandt.

Att inga förmånstagare sitter i föreningens styrelse tycker Anders Årbrandt också är helt naturligt:

Det är styrelsen som fattar beslut om utdelning och om några förmånstagare satt med skulle det riskera att uppstå en jävssituation.

Någon kritik har dock sällan hörts från de organisationer som varit – och är – förmånstagare. En orsak till detta är att de pengar som kommer från lotteriet inte är öronmärkta, utan kan användas helt efter organisationernas egna önskemål (till skillnad från bidrag från myndigheter som till exempel Sida).

– Stödet från oss ger föreningarna en valfrihet som de inte har med öronmärkta pengar. Alla organisationer är medvetna om att det fungerar så, säger Marie Dahllöf, som är ansvarig för Välgörenhet och CSR på Novamedia Sverige och den som har huvudkontakten med förmånstagarna.

Totalt sett har organisationernas insamling ökat de senaste åren. Detta, tillsammans med ett ökat antal förmånstagare, innebär att varje förmånstagare fått en mindre andel jämfört med tidigare år.

Men finns det inte en risk att organisationerna inte vågar uttrycka sig kritiskt mot er?

– Det är i alla fall inte något vi sett. Vi har en nära och öppen dialog med våra förmånstagare. Vi träffas flera gånger under året och vi hoppas att de känner förtroende för oss.

Men kan man uttala sig kritiskt om er och ändå få pengar?

– Ja absolut! Det finns åsiktsfrihet i Sverige, man kan uttala sig hur som helst. Vi utvärderar förmånstagarna utifrån våra stadgar, ingenting annat.

Oavsett vad som blir slutresultatet av utredares förslag räknar både Marie Dahllöf och Anders Årbrandt med en hårdare konkurrens i framtiden. Utmaningen för Novamedia är att utveckla produkter som fungerar i den digitala världen.

– Vi behöver hänga med i utvecklingen och hitta nya kunder. Därför lägger vi mycket kraft på digitalisering och produktutveckling, konstaterar Anders Årbrandt.

 

Fakta om PostkodLotteriet

PostkodLotteriet startade 1989 (2005 i Sverige) och ägs i dag av en holländsk stiftelse. Operatörsbolaget i Sverige, Novamedia Sverige AB, driver Svenska PostkodLotteriet på uppdrag av Svenska PostkodFöreningen som har 53 förmånstagare. På sin hemsida skriver den holländska organisationen att man sedan 2014 är världens tredje största privata givare till civilsamhället, efter Gates Foundation och The Welcome Trust.

Svenska PostkodFöreningen har fyra styrelsemedlemmar. Styrelsen själv utser nya ledamöter enligt en successionsplanering som finns i stadgarna. I den senaste publicerade årsredovisningen (för 2015) finns uppgiften att arvodet till styrelsen sammanlagt var 613 000 kronor, inklusive sociala avgifter.

Hur stor andel Novamedia får beror på regelverket i de länder lotteriet finns. I Sverige går 4,08 % till Novamedia, i Nederländerna 2 % och i Storbritannien 5 %.

Fördelningen av intäkterna är följande:
Vinster tillbaka till lottköparna: 40 %
Överskott till förmånstagarna: 31 %
Kostnader för drift: 29 %

I kostnaden för driften ingår de 4,08 % som är licensavgift till det svenska och det holländska bolaget. Licenskostnaden till konceptägaren i Holland uppgick 2015 till drygt 68 miljoner kronor.

Text: David Isaksson