Pris för naturskydd i sociala medier

Naturskyddsföreningen har fått pris för sin kommunikation och sin närvaro i sociala medier. Ett enkelt budskap och en aktiv dialog med följarna har gett ökat intresse för bland annat ekologiska varor.

Naturskyddsföreningen #byttilleko
Naturskyddsföreningens hashtagg #byttilleko syftar till att öka vår medvetenhet om ekologiska varor.

Rekryteringsföretaget Hammer & Hanborg genomför varje år undersökningen ”Kommunikatören”, där 3 000 marknadsförare och kommunikatörer i olika branscher deltar. Årets undersökning visar att bara fyra av tio organisationer har en digital strategi för sin kommunikation. Samtidigt lyfts flera exempel på lyckad kommunikation i olika branscher fram i en tävling. I år fick Naturskyddsföreningen priset ”Bäst i branschen – Intresseorganisationer”. Motiveringen är att föreningen har tydlig information och bra närvaro i sociala medier. Priset bygger på en framgångsrik strategi från föreningens sida.

Vi har satsat på bredd i vår kommunikation, med kreativa digitalkommunikatörer och en fantastisk plattform för medlemskommunikation.

– Men också med en journalistiskt oberoende medlemstidning och ett välfungerande pressarbete. En sak som jag tror särskilt utmärker oss är att det är riktigt skickliga journalister som sköter våra sociala medier och att vi verkligen försöker ha en aktiv dialog med våra följare. Dessutom jobbar vi mycket med att kombinera bild och text på ett bra sätt, berättar Anna Nilsdotter, kommunikationschef på Naturskyddsföreningen.

Många av föreningens inlägg i sociala medier delas tusentals gånger och ett inlägg i maj sågs av drygt två miljoner människor. Idag har föreningen 203 000 medlemmar som årligen bidrar med mer än 33 miljoner kronor genom sitt medlemskap. Samtidigt samlas mer än 35 miljoner in genom gåvor från privatpersoner. Både medlemsantalet och insamlingsresultatet har stigit de senaste åren.

Appen Grön Guide är en del i Naturskyddsföreningens prisbelönta kommunikation.

– Det finns ett jättestort sug efter vårt arbete. Många vill ha mer kunskap och information, exempelvis om miljögifter och ekologisk mat. Samtidigt är många av våra politiker väldigt passiva och leder inte miljöfrågor på det sätt som människor önskar, säger Anna Nilsdotter.

Men med flera hundra tusen medlemmar är det en utmaning att hitta ett tilltal som alla kan ta till sig och som bidrar till att skapa engagemang. Givarnas tillgång till olika kanaler för stöd och respons är väldigt varierande.

– Vi arbetar med att integrera kommunikation och insamling mer är tidigare, så hos oss har både marknads- och kommunikationsavdelningen ansvar för att få in intäkter. Vi ser bland annat att vår satsning på digitala medier har gett mycket positiva effekter på medlemsvärvningen. Vi försöker även erbjuda så många olika sätt att stödja oss på som möjligt och ser till att arbeta aktivt med de olika kanalerna. Vi har dessutom lite olika språk och tilltal i de olika kanalerna, säger Anna Nilsdotter.

Att hitta en röd tråd i föreningens kommunikation är inte nödvändigt, däremot finns det en strävan efter att förmedla ett tydligt och enkelt budskap i alla kanaler.

– Jag är inte säker på att det ska finnas någon annan röd tråd än kärlek till naturen och viljan att bevara miljön, säger Anna Nilsdotter.

Läs mer om Naturskyddsföreningen på naturskyddsforeningen.se

Text: Peter Rehnfeldt