Värderingsstyrt ledarskap ett måste

Kay Sprinkel Grace, ledarskapskonsult i insamlingsbranschen

Kay Sprinkel Grace är en av de internationellt mest efterfrågade ledarskapskonsulterna i insamlingsbranschen. Enligt henne måste man som ledare i idéburen sektor främst tycka om människor. Men, man behöver också brinna för organisationens uppdrag och ständigt leva ut organisationens värderingar.

– Man kan alltid studera och lära sig teknikerna kring insamling, säger Sprinkel Grace. Men, passion och värderingar är ingenting man kan utbilda sig till. Det måste finnas där från början.

Kay Sprinkel Grace är en varm förespråkare av vad hon kallar ”passionerad pragmatism”, som hon menar är den perfekta blandningen av professionalitet och passion. Det handlar om att de rätta professionella besluten hela tiden inramas av passionen och organisationens uppdrag.

Som exempel nämner hon en insats som hon nyligen gjort som styrelseordförande för Philharmonia Baroque Orchestra i San Fransisco; En orkester som har en omfattande insamling till sin verksamhet. Styrelsen fattade beslut om att orkestern skulle ta sig an en mycket stor operauppsättning, ett beslut helt grundat i styrelseledamöternas passion för musiken. Men, man fattade inga oansvariga beslut under resans gång. Orkestern satte upp en insamlingsplan och en projektplan med tydliga avstämningspunkter för de olika delmomenten. Om man exempelvis inte hade lyckats samla in en viss summa pengar till ett bestämt datum, så skulle dansarna från Versailles avbokas och ersätts med ett billigare alternativ, eller helt utesluta dansare ur uppsättningen. Man genomförde crowdfunding för kostymerna. Målet var att samla in 17 000 dollar till ett visst datum. Man nådde 30 000 dollar. Alla beslut var grundade i passionen, men genomfördes med professionell pragmatism. 

Bekräfta värderingar

Kay Sprinkel Grace menar att man som ledare i en insamlingsorganisation måste omfatta och ständigt bekräfta organisationens värderingar i sitt ledarskap.

Det märks direkt på produkten och resultatet om ledarskapet inte lever efter organisationens värderingar, eller om den interna kulturen motsäger det man står för utåt. Som till exempel start-up-företaget Uber.

– Hela Uber handlade om delad ekonomi, frihet och nyskapande. Men ledarskapet levde inte alls efter dessa värderingar. Man blundade för anmälningar om sexuella trakasserier, den enskildes personliga vinst gick före att skapa ett gott företagsklimat och taxiförarna vittnade om usla arbetsförhållanden. Självklart sprack bubblan om det fantastiska företaget. Verkligheten nådde ikapp dem och VD:n tvingades avgå. Den interna kulturen måste präglas av organisationens värderingar och ledarskapet behöver om och om igen bekräfta dem. 

Måste finnas från början

Kan man då som ledare i en insamlingsorganisation vara professionell och nå framgång, utan att känna brinnande passion för ändamålet, eller organisationens uppdrag? Sprinkel menar att det inte är möjligt:

– Man kan alltid lära sig teknikerna kring insamling, säger hon. Man kan bli en superduktig administratör, projektledare eller ekonom. Sådant kan alla lära sig. Men, passion och värderingar är ingenting man kan utbilda sig till. Och, som jag sade tidigare, så måste man leva ut organisationens värderingar och mål om man skall kunna bygga en hållbar insamling som också expanderar. Dessutom måste man tycka om människor.

– Det är nog den viktigaste tillgången hos en medarbetare, fortsätter Kay Sprinkel Grace. Jag menar att insamling i första hand handlar om att bygga relationer och då måste man gilla att arbeta med människor.

– Fundraising möjliggör för givaren att agera utifrån sina värderingar, fortsätter hon. Vi som insamlare gör det möjligt för människor att leva ut sina värderingar och göra skillnad i samhället. Därför måste professionalismen alltid gå hand i hand med ett värderingsstyrt ledarskap i idéburna organisationer. 

Text och bild: Malin Ekelund