Rekordartad insamling av gåvor under 2016

Svenskarna ger allt mer. Den preliminära statistik som FRII nu kan rapportera visar på en nioprocentig ökning av givandet under förra året.

När FRII har sammanställt det preliminära insamlingsresultatet för merparten av de drygt 150 medlemmarna, står det klart att givandet 2016 återigen slår rekord. Den preliminära siffran visar på 8,7 miljarder kronor, en ökning med 9 % jämfört med 2015.

Ökningen i sig är större än väntat, särskilt i ljuset av 2015 års höga insamlingssiffror (en kraftig ökning från året innan) som till stor del berodde på det stora engagemanget i samband med de omfattande flyktingströmmarna.

Det är positivt för hela den ideella sektorn att insamlingen av gåvor ökar, eftersom det är ett möjligt mått på människors engagemang.

Att ge är ett sätt för många att manifestera sitt engagemang, vare sig det gäller flyktinghjälp, miljö, lokala eller internationella frågor, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare för FRII.

– Den ökade insamlingen av gåvor är också ett tecken på att de som arbetar med insamling fortsatt lyckas engagera människor för sina olika ändamål och hittar sätt för dem att ge sin gåva, fortsätter hon.

De siffror som nu presenteras är i de flesta fall preliminära, då merparten av FRIIs medlemmar ännu inte har fastställt sina årsredovisningar. När siffrorna är fastställda kommer även topplistor och mer djupgående analyser att publiceras av FRII.

Den fjärde upplagan av FRIIs rapport om finansiering av ideell sektor lanseras den 29 maj. Rapporten ger en bild av både finansieringen i stort och av givande och insamling i Sverige till ideell sektor.

Läs mer på Mynewsdesk.com/se/FRII

Givandet 2016 i korthet.

Text: Sonja Dandenell