Så blir du en bra insamlare

Ge gåva till insamling med swish Foto: Swish

Hur blir man en bra insamlare? Vilka utbildningar finns det och hur gör man för att certifiera sig? Trots att Sverige har ett starkt och väl utvecklat civilsamhälle finns det inte alls samma tradition av specialisering när det gäller insamling här hos oss som i USA eller Storbritannien.

Sedan 2006 driver FRII i samarbete med Berghs School of Communication en utbildning för att bli certifierad fundraiser.

Men vid sidan om detta finns det så vitt Patos kunnat utröna inga svenska, professionellt organiserade utbildningar för insamlare, och egentligen inte heller särskilt mycket utbildningar speciellt utformade för den ideella sektorn.

En av de få som faktiskt undervisar på området är Johan Hvenmark, lektor vid Ersta Sköndal högskola, som ansvarar för fyra kurser i ett tvåårigt masterprogram med inriktning på den ideella sektorn.

– Mina kurser handlar om organisering och ledning, och där berörs insamling mer indirekt. I till exempel USA finns det däremot många kurser inriktade specifikt på insamling, konstaterar han.

Vad beror det på?

– Bra fråga, en anledning är nog att vi har så pass lite forskning på området här i Sverige. Universitetskurser inom nya områden kräver ofta att det finns större och långsiktiga forskningsprojekt knutna till området i fråga och därmed också lektorer som kan undervisa. Det är just detta som nu byggs upp på Ersta Sköndal. Än så länge har dock inte  insamling blivit ett centralt ämne i vår undervisning, fortsätter Johan Hvenmark.

Ser man till internationella utbildningar för insamlare så började det ta fart i USA för drygt trettio år sedan. I dag finns relativt mycket att välja på. Rebecka Winell Reid, ansvarig för stora gåvor och testamentsgåvor på Barncancerfonden, har i fjorton år bott i Storbritannien och bland annat arbetat med fundraising inom utbildningssektorn, innan hon för några år sedan flyttade hem till Sverige.

internationella utbildningar för insamlare

– De senaste tio åren har insamlingssektorn professionaliserats i Storbritannien. Människor byter ofta jobb mellan olika organisationer och som arbetsgivare vill man rekrytera de absolut bästa insamlarna. Det här gör att det finns goda karriärmöjligheter. Samtidigt finns inte alls samma anställningstrygghet som i Sverige, en insamlare har ofta kontrakt på ett par år, berättar Rebecka Winell Reid.

Samtidigt finns det, tycker hon, en större kollegialitet i Storbritannien än i Sverige: man delar gärna med sig av tips och idéer till personer på andra organisationer. Eller som Rebecka uttrycker det:

Man ser andra insamlare som en potentiell framtida kollega, snarare än som en konkurrent.

Själv deltog hon bland annat i en veckolång utbildning i insamling som ordnades av CASEs Spring Institute tillsammans med deltagare från hela världen.

Rebecka Winell Reid, ansvarig för stora gåvor och testamentsgåvor på Barncancerfonden
Rebecka Winell Reid

– Det var en väldigt givande utbildning där vi arbetade i grupper på olika projekt och lyssnade på intressanta föreläsare. Den typen av utbildning tror jag definitivt att svenska insamlare skulle ha nytta av, fortsätter hon.

Vilken nytta har då deltagarna haft av den utbildning som FRII anordnar? En av dem som gått kursen är Krister Nyman på RFSU Insamlingsstiftelse:

– Det var i samband med att RFSU startade sin insamlingsverksamhet som jag utbildade mig. Så här i efterhand tycker jag att kursen gav både bredd och djup, den handlade inte bara om insamlingsteknik, utan också om varumärkestänk och kommunikation, berättar Krister Nyman.

Trots att det var ett par år sedan har Krister fortfarande kontakt med andra kursdeltagare, något som gör det enkelt att ringa runt när man behöver bolla idéer.

Vilka andra utbildningar ser han då behov av för egen del?

– Med tanke på den snabba tekniska utvecklingen så skulle jag önska ytterligare fördjupning när det gäller dataoptimering och digital insamling. Däremot kan jag inte se att vi skulle behöva någon egen högskoleutbildning. Jag ser också risker med en överprofessionalisering, eller kanske snarare överspecialisering, där vi riskerar att tappa vårt fundament: att vi är ideella organisationer som använder kommersiella uttryck – och inte tvärt om, konstaterar Krister Nyman.

Text: David Isaksson

Utbildningar

Funderar du på att gå en utbildning i fundraising? Flera amerikanska universitet ordnar också webbseminarier (webinars) som är helt eller nästan gratis. FRIIs utbildning till Certified fundraiser löper över ett år. Nästa omgång startar nu i december 2016. Läs mer på berghs.se.

CASE, som Rebecka Winell Reid gick på, riktar sig framför allt mot utbildningssektorn.

Indiana University är det amerikanska universitet som har den kanske längsta erfarenheten av utbildningar och kurser mot fundraising och filantropi.

Flera universitet, däribland Boston University, har utbildningar som är helt eller delvis online