Samarbeten som vi alla har behov av

Maria Ros Jernberg, Generalsekreterare FRII

Häromdagen blev jag arg. Eller rättare sagt frustrerad. Första känslan var ilska, men jag insåg snabbt att det jag reagerade över till viss del var ett kvitto på att vi inte lyckats i vår kommunikation och snabbt infann sig därför känslan av frustration.

Anledningen till denna känsla var en man. Men inte vilken man som helst. Det här var en man som stod på en scen i rollen som expert. En man som ger råd till människor som är intresserade av att göra gott med sina pengar. En man som sa att organisationer är alldeles för dåliga på att tala om vad de gör med de pengar de får. En man som sa att det enda organisationerna rapporterar är hur mycket av pengarna som ”går fram” och hur mycket som används till administration. Och det var det här sista som föranledde min djupa frustration. För det stämmer inte.

För ett antal år sedan låg kanske lite väl mycket fokus på att redogöra för vilken administrationsprocent en organisation hade. Men i dag ser det helt annorlunda ut. De flesta organisationer lägger ner enormt mycket resurser på sin rapportering. För den som vill veta vad ideella organisationer gör och åstadkommer finns det mängder av information tillgänglig. Bara googla på ”effektrapport” så får du mängder av träffar och kan läsa om hur pengarna används och vilka långsiktiga effekter som skapas. Jag ska boka ett möte med mannen i fråga, men framförallt ska jag fundera över vad vi som bransch ska göra för att bli bättre på att tala om vad det är som åstadkoms, vad givarnas pengar leder till. Informationen finns – det vet jag. Vi måste bara fundera över hur vi ska kommunicera den på bästa sätt.

I det här numret av Patos har vi valt att fokusera på olika former av samarbeten mellan företag och ideella organisationer. Vi vet att intresset är stort – både från företag och organisationer – men det finns också många fallgropar och frågetecken. I april i år släppte FRII och PwC en rapport där vi presenterade resultatet från en undersökning som Novus gjort. Här finns mycket intressant läsning – både för företag och organisationer – och jag hoppas att rapporten, tillsammans med artiklarna här i Patos, ska inspirera till nya framgångsrika samarbeten.

Jag är helt övertygad om att företag och ideella organisationer har mycket att erbjuda varandra

Det är många saker som ska klaffa för att ett framgångsrikt samarbete ska komma till stånd, men en av grundstenarna handlar om behov. Samarbetet måste bygga på behov som både företaget och organisationen har identifierat som viktiga att uppfylla. Då finns det goda chanser till långsiktigt hållbara samarbeten som skapar nytta – inte bara för de båda inblandade parterna – utan även för andra. Och den typen av samarbeten har vi alla behov av.

Trevlig sommar!

/Maria Ros Jernberg, Generalsekreterare FRII