Skruva, förfina – förbättra!

Katharina Erwanius, relationsansvarig på Läkare Utan Gränser Katharina Erwanius, relationsansvarig på Läkare Utan Gränser

Patos ringer upp Läkare Utan Gränser för att diskutera en organisations ekonomiska resurser som hinder respektive förutsättning för innovation. Men Katharina Ervanius, som är relationsansvarig på Läkare Utan Gränser, för snabbt över samtalet om innovation från pengar och resurser till att handla om arbetsplatskultur och ledarskap.

– Innovation handlar om klimatet på arbetet, säger hon. Dels behöver man ha chefer och ledare som tycker att innovation är viktigt och som fångar upp medarbetares tankar och idéer. Dels måste alltid viljan att tänka nytt få vara vägledande. Innovation handlar inte i första hand om att ha ökade ekonomiska resurser, utan om människor och en positiv inställning till att pröva nytt.

– På fundraisingavdelningen är det premierat att komma med nya idéer, fortsätter Katharina Ervanius. Hos oss är personalen med i både planerings- och budgetarbetet inför det kommande året, det är inget som är toppstyrt, eller som bara cheferna gör. Alla medarbetare har möjlighet att jobba tillsammans i grupp och att i olika workshops komma på nya idéer. Idéarbetet byggs in i budgetprocessen.

Brinner för arbetet i fält

Katharina Ervanius pekar också på vikten av att leva nära den verksamhet man samlar in pengar till och att vara personligt intresserad av vad pengarna gör för nytta.

Alla som arbetar hos oss på insamling brinner för det vi gör i fält. Det är ju det som är anledningen till varför vi är här på kontoret – därför är den en självklar del av vår identitet.

– De som åker ut till flyktinglägren, krigszonerna och katastroferna är mina kolleger. Och när de kommer hem igen får vi ofta en presentation av arbetet och vi får ställa frågor. De två delarna, insamling och arbete i fält, är helt sammankopplade.

Pågående förändringsarbete

Hos Läkare Utan Gränser utvärderar man och omvärderar hela tiden de kampanjer och insamlingar som görs. Det kan hända att en satsning inte slår så väl ut som man hade hoppats och då gäller det att tänka om.
– Personalen och ledningen fångar löpande upp det som händer, säger Katharina Ervanius. Vi följer utvecklingen tillsammans och beslutar också tillsammans om vi behöver ändra riktning på våra satsningar. Det är minst lika viktigt att avsluta eller förändra något i tid som att göra nysatsningar.

Kan bli bättre

När det gäller innovation har organisationer som jobbar med fundraising en hel del att lära av näringslivet, menar Katharina Ervanius:
– Insamlingsbranschen tillhör ju inte de mest innovativa, om man ska vara ärlig. Det händer inte så ofta att någon kommer på ett helt nytt sätt att bedriva insamling som genererar stora, helt nya intäkter. Månadsgivande är till exempel fortfarande den viktigaste intäktskällan som vi har.
– Men – att ständigt skruva på saker, att förfina, förbättra och förändra, det kan också ses som innovation.

Text: Malin Ekelund