Slår insamlingen rekord för 2015?

Siffrorna är inte helt klara, men trenden är tydlig: under 2015 ökade insamlingen bland FRIIs medlemmar rejält.

Redan under 2014 uppgick den totala insamlingen bland FRIIs medlemmar till över 7 miljarder kronor. Med höstens flyktingkatastrof, och det uppsving som insamlingen då fick både bland etablerade organisationer och ”uppstickare” är det med spänning vi inväntar resultatet för insamlingen under 2015. Insamlingen hos FRIIs 30 största medlemmar för 2014 landade på totalt drygt 5,8 miljarder. När nu preliminära siffror börjar tas fram för hur 2015 slutade är det 17 av dessa 30 som rapporterat in. Den största enskilda ökningen hos en organisation ligger på 95,6 %, men även andra har kunnat se fina ökningar i sin insamling.

För 2014 var insamlingen för dessa 17 medlemmar totalt 3 363 683 973 kr – för 2015 är den totala siffran 3 805 100 098. Det innebär en genomsnittlig ökning på drygt 13 %!

Viktigt att hålla i minnet är att siffrorna är preliminära – men håller trenden i sig landar insamlingen för bara de 30 största medlemmarna i FRII på drygt 6,6 miljarder. Vi ser med spänning fram emot de slutliga siffrorna från FRIIs medlemmar för att se om 2015 blir ett rekordår.

Text: Sonja Dandenell