Social Impact Bonds – en ny investeringsmodell

Johan Oljeqvist, VD Fryshuset som använder investeringsmodellen Social Impact Bonds

Social Impact Bonds, även kallade samhällsobligationer, är en ny form av investeringsmodell som tillåter privata aktörer att investera i sociala insatser.

I USA, Storbritannien och Australien används redan modellen som går ut på att en privat aktör, till exempel ett företag, finansierar en social insats. Insatsen kan till exempel drivas av en ideell organisation. När insatsen är avslutad och det har säkerställts att den fungerade som önskat betalas grundinvesteringen tillbaka av staten.

Bland de första ut i Sverige att använda modellen är Fryshuset. Fryshuset kommer under 2015 att inleda ett pilotprojekt sedan de beviljats åtta miljoner kronor från PostkodLotteriets innovationsfond. Projektet kommer att löpa över tre år.
– Jag är väldigt glad över att Fryshuset nu får möjligheten utveckla detta utifrån svenska förutsättningar, säger Johan Oljeqvist, VD Fryshuset.

 

Text: Karin Hallengren